Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Španielske garbiarne opätovne získavajú prístup na indický trh s kožiarskym mäsom

Odstraňovanie prekážok: Španielske garbiarne opätovne získavajú prístup na indický trh s kožiarskym mäsom

Vedúci:Pablo Rios Navarro, generálny riaditeľ DERCOSA

Spoločnosť

DERCOSA je španielsky výrobca kože pre obuv, opasky a kožený tovar. Spoločnosť založená v roku 1972 bola založená s cieľom vytvoriť hodnotu s vedľajšími produktmi mäsového a kožiarskeho priemyslu. Do dnešného dňa sa DERCOSA stal etablovaným a významným odborníkom na žalovanú na rezanie hovädzieho dobytka s rešpektovateľnou medzinárodnou klientelou a širokým sortimentom výrobkov.

Otázka prístupu na trh v Indii: Povinné veterinárne osvedčenia na dovoz kože

V lete 2018 India zaviedla novú požiadavku, podľa ktorej sa na všetok dovoz kožených výrobkov vzťahuje sanitárne osvedčenie vrátane štiepanej bovinnej žalúdky.V tomto odvetví je to veľmi nezvyčajné, keďže EÚ a rôzni iní partneri zvyčajne požadujú hygienické osvedčenie len pre surové kože a kožky. V prípade ďalej spracovaného koženého tovaru sa veterinárne osvedčenie zvyčajne nevyžaduje, pretože takéto výrobky prešli nezvratným procesom premeny surových koží a kožiek na činené výrobky. Indická požiadavka požiadať o veterinárne osvedčenie pre takýto kožený tovar bola preto neodôvodnená, keďže takéto osvedčenie by nevydal žiadny veterinárny lekár.

Toto opatrenie nepochybne predstavovalo veľký problém pre celú našu spoločnosť vzhľadom na to, že India je jednou z našich najdôležitejších vývozných destinácií. Potrebujeme rýchle riešenie.

Partnerstvo EÚ pre prístup na trh získava výnimky

Vychádzajúc z posilneného partnerstva EÚ pre prístup na trh sme neváhali oznámiť túto prekážku hneď po jej vzniku, čo EÚ umožnilo okamžite začať svoju stratégiu odstraňovania prekážok. Delegácia EÚ a španielske veľvyslanectvo v Naí Dillí nevynaložili všetko úsilie na to, aby pri všetkých relevantných príležitostiach oznámili svoje obavy indickým orgánom, pričom trvali na tom, že táto prekážka by sa mala bezodkladne odstrániť. Tieto rázne opatrenia napokon prispeli k rozhodnutiu Indie vylúčiť z tejto zaťažujúcej požiadavky osvedčovania najmenej trinásť kategórií kožených výrobkov.Tým sa pre našu spoločnosť vyplatili okamžité dividendy, keďže náš tovar, ktorý bol predtým zablokovaný na hranici, bol nakoniec uvoľnený. To v skutočnosti znamená, že by sme mohli naďalej vyvážať naše výrobky do Indie a zvyšovať našu prítomnosť na trhu. Toto je úspešný prvý krok, ktorý už partnerstvo EÚ pre prístup na trh prinieslo, zatiaľ čo Európska komisia naďalej trvala na tom, aby sa podobné riešenie zaviedlo pre všetky ostatné kožené výrobky.

 

Názor výrobného odvetvia

Podľa COTANCE, európskej konfederácie papierenského priemyslu, toto odvetvie pozostáva najmä z mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktoré sa sústreďujú na vidiecke oblasti, kde je činenie často jedinou hospodárskou činnosťou. Toto dôležité odvetvie zamestnáva 50 000 ľudí vo viac ako 3 000 spoločnostiach v celej EÚ s obratom takmer 8 miliárd EUR. Združenie poskytlo k tomuto príbehu tieto pripomienky:

„Keď nás náš člen združenia DERCOSA informoval o tejto prekážke prístupu na trh, okamžite sme sa obrátili na Partnerstvo pre prístup na trh so žiadosťou o pomoc, pričom túto otázku sme oznámili Komisii a španielskym orgánom. V dôsledku ich pevnej podpory je DERCOSA v súčasnosti jednou z mnohých spoločností v našom sektore, ktorá má prospech z odstránenia tejto prekážky, čo umožňuje obnoviť vývoz z EÚ v prípade mnohých kožených výrobkov. V nadväznosti na pokračujúci nárast protekcionizmu budeme naďalej naplno využívať partnerstvo EÚ pre prístup na trh, ak sa objavia akékoľvek ďalšie prekážky pre náš priemysel.“

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy