Συχνές ερωτήσεις:

Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Ο βοηθός μου σε θέματα εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων παρέχει πληροφορίες, ανά τρόπο παροχής, σχετικά με τους ακόλουθους όρους πρόσβασης στην αγορά.

 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
  • απαιτήσεις τοπικής παρουσίας·
  • απαιτήσεις αδειοδότησης και έγκρισης·
  • απαιτήσεις καταχώρισης·
  • απαιτήσεις προσόντων·
  • ποσοτικούς περιορισμούς·
  • φορολογία και άλλα χρηματοδοτικά μέτρα·
  • τους περιορισμούς διαβίβασης δεδομένων και
  • απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων
 • Εμπορική παρουσία
  • απαιτήσεις αδειοδότησης και έγκρισης·
  • ανώτατα όρια ξένων μετοχών·
  • απαιτήσεις ιθαγένειας·
  • ανώτερα διοικητικά στελέχη και διοικητικά συμβούλια·
  • ποσοτικούς περιορισμούς·
  • φορολογία και άλλα χρηματοδοτικά μέτρα·
  • περιορισμοί στη μεταφορά δεδομένων και απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων·
  • απαιτήσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας και τη μεταφορά δεδομένων·
  • πρόσβαση σε γη·
  • απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου και εξαγωγών·
  • περιορισμοί του πεδίου δραστηριοτήτων ορισμένων οντοτήτων
 • Παρουσία/Κυκλοφορία φυσικών προσώπων/επαγγελματιών
  • απαιτήσεις μόνιμης κατοικίας·
  • απαιτήσεις ιθαγένειας·
  • απαιτήσεις άδειας εργασίας·
  • τεστ της αγοράς εργασίας·
  • απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις