Όρος στο γλωσσάριο:

Μη καταγόμενα προϊόντα

Συνεπώς, τα προϊόντα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται από μια συγκεκριμένη προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές της εν λόγω εμπορικής συμφωνίας.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις