Όρος στο γλωσσάριο:

Μη καταγόμενα προϊόντα

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται από συγκεκριμένο προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές του εν λόγω εμπορικού καθεστώτος.

Συναφές περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις