Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Sähköinen kaupankäynti

 

Digitaalisella kaupankäynnillä tarkoitetaan sähköisen teknologian mahdollistamaa kaupankäyntiä. Sitä tapahtuu kaikilla talouden aloilla, ja se on erittäin tärkeää Euroopan teollisuudelle.

Sähköisen kaupankäynnin globaalit markkinat kasvavat edelleen nopeasti. Vuonna 3.2 verkkokaupan myynnin arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti 2019 biljoonaa euroa, ja noin 1.5 miljardia ihmistä tekee verkko-ostoksia. Koska EU on maailman suurin palvelujen viejä, se voi hyötyä suuresti sähköisen kaupankäynnin tarjoamista mahdollisuuksista.

Digitaaliteknologia mahdollistaa erittäin suuressa määrin nykyaikaisen kaupan. Esimerkiksi

 • pankit ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisistä tiedonsiirroista
 • maataloushyödykkeiden kauppiaat käyttävät sähköisiä allekirjoituksia kansainvälisten ostojen tekemiseen
 • valmistajat, rahti- ja logistiikkayritykset voivat seurata ja parantaa koneidensa ja ajoneuvojensa suorituskykyä koko maapallolla sähköisen tiedonsiirron ansiosta.

Ohjelmistoihin liittyvät palvelut muodostavat yhä suuremman osan yritysten tuloista kaikkialla maailmassa, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan. ”Esineiden internet” tarkoittaa sitä, että kartoitetaan mahdollisuuksia, joita on luotu yhdistämällä antureita ja internet-pohjaisia laitteita, suuria tietoaineistoja ja suurteholaskentavalmiuksia.

Pienet yritykset ovat huomattavasti lisänneet osallistumistaan kansainväliseen kauppaan käyttämällä Internetiä yhteyksien luomiseksi asiakkaisiin ja toimittajiin, tietojen antamiseksi, tilausten tekemiseksi ja tilausten tekemiseksi sekä tuotteiden ja palvelujen toimittamisen helpottamiseksi.

Sähköistä kaupankäyntiä koskeva EU:n politiikka

EU pitää digitaalista kaupankäyntiä tärkeänä, mikä näkyy sekä sen kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että Maailman kauppajärjestössä.

Kahdenvälisissä neuvotteluissa EU pyrkii luomaan horisontaalisia sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä verkkokaupan moitteettomalle toiminnalle ja joita sovelletaan kautta linjan muun muassa tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen verkkokauppaan. yleisenä tavoitteena on

 • ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden varmistaminen yrityksille
 • varmistetaan turvallinen verkkoympäristö kuluttajille
 • perusteettomien esteiden poistaminen

Maailman kauppajärjestössä yli 80 jäsentä käy neuvotteluja sähköisestä kaupankäynnistä. EU pitää tätä aloitetta ainutlaatuisena tilaisuutena toteuttaa kauan kaivattuja kauppapoliittisia toimia ja pyrkii neuvottelemaan kattavat ja kunnianhimoiset säännöt, joilla tehostetaan sekä kotimaista että maailmanlaajuista sähköistä kaupankäyntiä.

Tavaroiden tai palvelujen myynti verkossa

Sähköistä kaupankäyntiä helpottavat merkittävästi verkkoalustat. Ne voivat olla joko

 • yksittäiset verkkosivustot, kuten verkkokaupat
 • isännöidyt alustat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, joissa yritys tarjoaa rajapinnan ja yleensä taustatoimisto-ohjelmiston eri myyjille ja ostajille

Verkkokauppa-alustot helpottavat kaupankäyntiä, koska

 • eri maiden ostajat ja myyjät voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa
 • myyjät voivat mainostaa ja tarjota tavaroitaan ja palvelujaan monille potentiaalisille asiakkaille

Verkossa toimivat markkinapaikat tarjoavat asiakkaille enemmän valinnanvaraa, koska he voivat etsiä ja vertailla eri myyjien tuotteita tai palveluja.

Asiakkaat voivat olla joko loppukäyttäjiä (luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä) tai jälleenmyyjiä.

Jos haluat myydä tuotteesi tai palvelunsa tällaisten verkkokanavien kautta asiakkaille EU:n ulkopuolisilla markkinoilla, vientivaatimukset on tarkistettava samalla tavoin kuin perinteisillä myyntikanavilla.

Kun myydään pieniä määriä loppukäyttäjille, on tärkeää tiedottaa vähämerkityksistä tukea koskevista säännöistä. Ne vapauttavat usein arvoltaan vähäiset tuotteet tariffeista, ja niiden paperityötä koskevat muodolliset vaatimukset ovat minimaaliset.

Sen mukaan, mitä tuotteita tai palveluja haluat myydä, voi olla tarpeen tarkistaa myös muita vaatimuksia. Sinun on otettava huomioon esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • verkossa käytettävät maksuväylät
 • tietosuojavaatimukset kohdemarkkinoilla ja rajatylittävä tiedonsiirto
 • miten varastointiin ja logistiikkaan suhtaudutaan?
 • kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevat säännöt
 • immateriaalioikeudet
 • Alv-säännöt
 • posti- ja kuriiripalvelujen jne. kustannukset

Voit ottaa yhteyttä kauppakamareihin, vienninedistämistoimistoihin, konsulttitoimistoihin tai muihin vastaaviin tahoihin auttaaksesi tässä prosessissa. Yritys-Eurooppa-verkosto tarjoaa Euroopassa myös yleistä tietoa ulkomaisista markkinoista.

Jaa tämä sivu:

Linkit