Fórum Európskej únie a Strednej Ameriky o inovácii v agropriemysle

Európska únia spolu s ministerstvom hospodárstva Salvádoru organizujú podujatie „Fórum Európskej únie a Strednej Ameriky o inovácii v agropriemysle“, ktoré sa uskutoční v piatok 30. júna v Salvádore v Salvádore v Salvádore.

Európska únia spolu s ministerstvom hospodárstva Salvádoru organizujú podujatie „Fórum Európskej únie a Strednej Ameriky o inovácii v poľnohospodárskom priemysle“, ktoré sa uskutoční v piatok 30. júna v Salvádore v Salvádore v Salvádore.

Podujatie sa zameria na prínosy dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, stratégie udržateľnosti EÚ v Strednej Amerike a rôznych stratégií a nástrojov rozvoja na podporu inovácií v poľnohospodárskom priemysle.

Hlavné témy

  • Zelená dohoda a prechod na udržateľné poľnohospodárstvo;
  • Vysledovateľnosť a náležitá starostlivosť v agropotravinových reťazcoch
  • Obehové hospodárstvo v agropotravinárskom sektore

Schôdza je verejná. Každý, kto má záujem o účasť, musí vyplniť online registračný formulár.

Toto podujatie sa bude vysielať naživo cez kanál EUCA_Trade na YouTube.

Practical information

Kedy
30. júna 2023 8:15 hod. CST (mesto San Salvador)/4:15 hod. CEST (Brusel).
Kde
Hotel Sheraton v San Salvador, Avenida de La Revolución, San Salvador.
Jazyk
Španielčina
Hostiteľ/organizátor

Európska únia, Ministerstvo hospodárstva Salvádoru, Únia obchodných komôr Európskej únie v Salvádore, COExport a CAMAGRO.

Stručný opis
Európska únia spolu s ministerstvom hospodárstva Salvádoru organizujú podujatie „Fórum Európskej únie a Strednej Ameriky o inovácii v agropriemysle“, ktoré sa uskutoční v piatok 30. júna v Salvádore v Salvádore v Salvádore.
Cieľová skupina

Verejné a súkromné subjekty v odvetví udržateľného poľnohospodárstva v Európskej únii a Strednej Amerike.

Odkazy na oznámenie
  • 30. júna 2023 8:15 hod. CST (mesto San Salvador)/4:15 hod. CEST (Brusel).
  • Hotel Sheraton v San Salvador, Avenida de La Revolución, San Salvador.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy