Seminár Access2Markets

Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami

Pozri internetové vysielanie seminára o prístupe na trhy z júna 2023 (Webcast dostupný počas 2 rokov, do júna 2025).

Practical information

Kedy
Júna 2023 od 10.00 do 12.00 hod. SEČ
Kde
Virtuálna odborná príprava
Jazyk
Angličtina s tlmočením do bulharčiny, holandčiny, holandčiny, nemčiny a gréčtiny
Hostiteľ/organizátor

Európska komisia, GR pre obchod

Stručný opis
Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami
Cieľová skupina

Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Odkazy na oznámenie
  • Júna 2023 od 10.00 do 12.00 hod. SEČ
  • Virtuálna odborná príprava
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy