Pojem v slovníku:

MERCOSUR

Obchodný blok Južnej Ameriky zriadený na základe Asunciónu v roku 1991 a Protokol z roku 1994.

Jej riadnymi členmi sú:

 • Argentína
 • Brazília
 • Paraguaj
 • Uruguaj

Venezuela je tiež riadnym členom, ale od decembra 1 bola pozastavená jeho činnosť v roku 2016.

Pridruženými krajinami sú

 • Bolívia
 • Čile
 • Kolumbia
 • Ekvádor
 • Guyana
 • Peru
 • Surinam

Pozorovateľské krajiny sú Nový Zéland a Mexiko. Európska únia znížila clá na obchod medzi týmito krajinami až o 90 %.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy