Jak korzystać z usług mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami

Mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami dostarcza informacji na temat wymogów, jakie przedsiębiorstwa UE powinny spełnić w zakresie eksportu usług i dostępu do rynków poza UE. Zawiera również informacje na temat źródeł, z którymi można się konsultować, oraz na temat organów odpowiedzialnych w państwach trzecich, z którymi można się skontaktować.

Co narzędzie to obejmuje?

 

Obecnie dostępne są informacje na tematusług prawnych i usług transportu morskiego w Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie. Usługi i kraje objęte programem będą stopniowo rozszerzane.

 

Informacje dostępne na stronie mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie są prawnie wiążące.

W jaki sposób działa?

Informacje, których szukasz, można znaleźć w kilku prostych krokach.

Etap 1: Określenie kryteriów wyszukiwania

Określić kryteria wyszukiwania w dwóch etapach.

I. Rozpoczęcie wyszukiwania

 • „Usługa”: to pole jest edytowalne i można:
  • wpisz tekst – jedno lub kilka słów – i system pomoże Ci znaleźć właściwy sektor usług, którego szukasz, lub
  • pozostawić puste pole i potwierdzić kryteria wyszukiwania na drugim etapie (zob. pkt (ii) poniżej „Potwierdzenie kryteriów kroku”).
 • „Państwo”: to pole jest obowiązkowe i można edytować. Możesz:
  • wpisz pierwsze litery kraju, który chcesz wybrać, lub
  • aby przejść do rozwijanej listy, kliknij na strzałkę, a następnie kliknij na nazwę państwa, aby ją wybrać.
 • „Jurysdykcja”: pole to jest edytowalne i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dany kraj ma więcej niż jedną jurysdykcję. Możesz:
  • wpisz pierwsze litery jurysdykcji, której potrzebujesz, i wybierz ją, lub
  • Aby przejść do rozwijanej listy, kliknij na strzałkę, a następnie kliknij na jurysdykcję, aby ją wybrać, lub
  • należy pozostawić puste pole i zobaczyć informacje dotyczące jurysdykcji wszystkich państw

Następnie kliknij na niebieski przycisk „Wyszukaj”.

II. Potwierdzenie kryteriów wyszukiwania

Po rozpoczęciu wyszukiwania wyświetli się lista sektorów i podsektorów usług. Przejrzyj „listę usług”. Kliknij symbol + do momentu znalezienia poszukiwanej usługi. W przypadku wyszukiwania poprzez wpisanie jednego lub kilku słów wyniki odpowiadające wyszukiwanym wyrazom zostaną podświetlone.

Etap 2: Wyszukaj wyniki

W oparciu o kryteria wyszukiwania (sektor, kraj i jurysdykcja) wyświetlą się wyniki dotyczące dostępnych warunków dostępu do rynku i odpowiadających im wymogów.

Wyniki są podzielone na trzy sposoby: transgraniczne świadczenie usług; obecność handlowa; oraz przepływu specjalistów. Można zapoznać się z definicją każdego prawa zawartą w jego tytule. Możesz nawigować między nimi, klikając na zakładkę, którą jesteś zainteresowany.

Dla każdego trybu dostawy wykaz odpowiednich warunków dostępu do rynku jest wyświetlany w porządku alfabetycznym po lewej stronie. W tytule można przeczytać definicję każdego warunku dostępu do rynku. Warunek dostępu do rynku pojawia się tylko wtedy, gdy ma co najmniej jeden wymóg.

Aby przeglądać wyniki, możesz:

 • Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, należy kliknąć strzałkę w dół.
 • Kliknij na „Rozszerz wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.

Alternatywnie można wybrać „wszystkie warunki dostępu do rynku” wybranego sposobu dostawy (zob. opcja na końcu listy warunków dostępu do rynku po lewej stronie). Aby przeglądać wyniki, możesz:

 • Wybierz, aby wyświetlić wyniki na „listę”. W tym miejscu zobaczysz wszystkie wymogi dotyczące wszystkich warunków dostępu do rynku w formie listy. Warunek, do którego odnosi się wymóg, jest podkreślony w kolorze niebieskim. Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, należy kliknąć strzałkę w dół. Kliknij na „Rozszerz wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.
 • Wybierz, aby wyświetlić wyniki w „Przeglądzie ogólnym”. W tym miejscu można zobaczyć wszystkie wymogi dotyczące wszystkich warunków dostępu do rynku zorganizowanych według warunków dostępu do rynku. Liczbę dostępnych wymogów podano w nawiasie obok tytułu. Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, należy kliknąć strzałkę w dół. Kliknij na „Rozszerz wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.

Etap 3: Przeczytaj wymogi i wszystkie ich szczegóły

Informacje na temat każdego wymogu są specyficzne dla

 • sektor lub podsektor usług
 • państwo i, w stosownych przypadkach, jego jurysdykcje
 • sposób świadczenia usług
 • warunek dostępu do rynku.

W większości przypadków informacje na temat każdego wymogu obejmują:

 • w stosownych przypadkach tytuł
 • w stosownych przypadkach, podstawa prawna
 • źródło informacji (link do strony internetowej lub odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych) oraz informacje na temat praw autorskich
 • dane kontaktowe właściwego organu regulacyjnego
 • w stosownych przypadkach, rodzaje stanowisk, do których mają zastosowanie informacje.

Kto może uzyskać dostęp do informacji?

Korzystanie z usług Mójego asystenta ds. handlu w zakresie usług i inwestycji jest bezpłatne. Niektóre informacje są jednak chronione prawem autorskim. Informacje dostępne na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży lub świadczenia usług doradczych, redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania ani do celów innych niż wykorzystanie referencyjne w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania danych są zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie. W sprawach dotyczących praw autorskich prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jakie języki są dostępne?

Mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami jest obecnie dostępny w języku angielskim. Wkrótce dodane zostanie tłumaczenie maszynowe na wszystkie języki UE.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Prosimy przeczytać najczęściej zadawane pytania.

 

Udostępnij tę stronę: