Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termin ze słowniczka:

Zakaz manipulacji

Świadczenie na preferencyjnych warunkach handlowych związanych z transportem towarów pochodzących z terytorium jednej strony do innego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu towary przechodzą przez lub zatrzymują się w kraju, który nie jest ani krajem partnerskim, ani krajem UE, przepis ten zezwala na podział przesyłek w państwie trzecim i niektóre inne czynności, pod warunkiem że towary pozostają pod dozorem celnym w kraju tranzytu.

Share this page:

Linki