Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Zakaz manipulacji

Świadczenie na preferencyjnych warunkach handlowych związanych z transportem towarów pochodzących z terytorium jednej strony do innego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu towary przechodzą przez lub zatrzymują się w kraju, który nie jest ani krajem partnerskim, ani krajem UE, przepis ten zezwala na podział przesyłek w państwie trzecim i niektóre inne czynności, pod warunkiem że towary pozostają pod dozorem celnym w kraju tranzytu.

Udostępnij tę stronę:

Linki