Relacja z doświadczenia przedsiębiorstwa:

Wiążąca informacja o pochodzeniu

Jeżeli nie masz pewności co do pochodzenia swoich towarów lub po prostu chcesz uzyskać pewność prawa, możesz ubiegać się o wiążącą informację o pochodzeniu towarów.

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) odnosi się do pisemnej decyzji, która poświadcza pochodzenie towarów, i jest wiążąca w Unii Europejskiej.

Decyzje WIP są wiążące dla posiadacza i dla organów celnych UE. Są one zwykle ważne przez trzy lata od daty wydania.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o wydanie decyzji WIP?

Wnioski należy składać na piśmie właściwym organom w państwie UE, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zamierza skorzystać z WIP. Należy upewnić się, że opis towarów w wiążącej informacji o pochodzeniu jest identyczny z towarami, które wywozi lub importuje.

Organy mają 120 dni od daty zarejestrowania Twojego wniosku na podjęcie decyzji.

Należy zauważyć, że istnienie wiążących informacji o pochodzeniu nie zwalnia Państwa z obowiązku przedstawienia dowodu pochodzenia.

Dodatkowe informacje

Udostępnij tę stronę:

Linki