Vitajte v aplikácii Access2Markets pre používateľov databázy o prístupe na trh

Vaša brána EÚ k obchodným informáciám pre vývozcov a dovozcov

Čo je Access2Markets?

Access2Markets je nový portál pre vývozcov a dovozcov z EÚ, na ktorom sa nachádzajú podrobné informácie o

 • sadzby
 • pravidlá o pôvode
 • dane a dodatočné clá
 • dovozné postupy a formality
 • požiadaviek na výrobok
 • obchodné prekážky
 • štatistika obchodných tokov

...aby ste mohli nájsť najlepší zdroj alebo vývozný trh pre svoje výrobky.

Informácie z databázy o prístupe na trh

Všetok obsah, ktorý sa predtým nachádzal v databáze prístupu na trh, sa teraz nachádza na trhoch Access2Markets.

Access2Markets zahŕňa informácie pre dovozcov aj vývozcov. 

Tu nájdete všetky clá, dovozné postupy a formality, ako aj osobitné požiadavky na výrobky na viac ako 120 vývozných trhoch mimo EÚ, ktoré predstavujú viac ako 90 % celkovej hodnoty vývozu do krajín mimo EÚ.

Nové informácie na portáli Access2Markets

Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín o podmienkach vývozu a dovozu má Access2Markets

 • podrobné príručky pre vývoz/dovoz tovaru a služieb
 • podrobné usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu
 • nástroj, ktorý vám pomôže posúdiť pôvod vášho výrobku
 • obchodná terminológia vysvetlená na ceste
 • informácie o tom, ako sa postupne odstránia clá podľa obchodných dohôd
 • štatistika obchodných tokov s grafmi.

Access2Markets je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ a v reaktívnom a mobilnom usporiadaní.

Ako pracovať s Access2Markets

Hľadáte sadzby, colné postupy a formality, požiadavky na výrobky alebo štatistiky pre konkrétny výrobok?

U môjho obchodného asistenta

 • uveďte „názov alebo kód výrobku“
 • uveďte „krajina z“ a „krajina do“
 • kliknite na „Vyhľadať“.

Prehľad o obchodných dohodách EÚ a o tom, čo zahŕňajú

Hľadáte informácie o jednej z obchodných dohôd EÚ vrátane pravidiel pôvodu a o tom, ako preukázať pôvod vášho výrobku?

Prejdite na trhy a potom vyberte krajinu, o ktorú máte záujem v rámci trhov mimo EÚ.

Som novátorská v oblasti obchodu. Môžem získať úvod?

Navštívte sekcie tovar alebo služby pre podrobné príručky o obchodovaní s tovarom a službami alebo si prečítajte stránky o investíciách a trhoch.

Prekážky obchodu

Čeliť prekážkam na trhoch mimo EÚ?  Použite Access2Markets, aby ste nám o nich porozprávali!

Neviete nájsť, čo hľadáte? Pomôžme vám pomôcť!

Ako môžeme zlepšiť? Ak chcete vedieť, použite tlačidlá spätnej väzby v dolnej časti každej stránky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy