Vitajte v aplikácii Access2 Marketss to Market Database Database

Vaša vstupná brána EÚ k obchodným informáciám pre vývozcov a dovozcov

Čo je liek Access2Markets?

Access2Markets je nový portál pre vývozcov a dovozcov EÚ s cieľom nájsť podrobné informácie o

 • sadzby
 • pravidlá pôvodu
 • dane a dodatočné poplatky
 • dovozné postupy a formality
 • požiadavky na výrobky
 • obchodné prekážky
 • štatistika obchodných tokov

...aby ste mohli nájsť najlepší zdroj alebo vývozný trh pre vaše výrobky.

Informácie z databázy o prístupe na trh

Všetok obsah, ktorý bol predtým v databáze prístupu na trh, sa teraz nachádza na trhu Access2Markets.

Access2Trhy obsahuje informácie tak pre dovozcov, ako aj pre vývozcov.

Tu nájdete všetky clá, dovozné postupy a formality, ako aj špecifické požiadavky na výrobky pre viac ako 120 vývozných trhov mimo EÚ, ktoré predstavujú viac ako 90 % celkovej hodnoty vývozu do krajín mimo EÚ.

Nové informácie na trhoch Access2Markets

Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín o podmienkach vývozu a dovozu má prístup2Trhy

 • podrobné usmernenia pre vývoz/dovoz tovaru a služieb
 • podrobné usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu
 • nástroj, ktorý vám pomôže posúdiť pôvod výrobku
 • obchodná terminológia vysvetlená na ceste
 • Informácie o tom, ako sa postupne odstránia clá v rámci obchodných dohôd
 • štatistika obchodných tokov s grafmi.

Access2Markets je dostupný vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ a vo vhodnom a mobilnom usporiadaní.

Ako pracovať s Access2Markets

Hľadanie ciel, colných režimov a formalít, požiadaviek na výrobky alebo štatistík pre konkrétny výrobok?

V rámci môjho obchodného asistenta

 • uveďte „názov alebo kód výrobku“
 • uveďte „krajina z“ a „krajina do“
 • kliknite na ikonu „Vyhľadať“.

Prehľad obchodných dohôd EÚ a ich obsahu

Hľadáte informácie o jednej z obchodných dohôd EÚ vrátane pravidiel pôvodu a o tom, ako preukázať pôvod vášho výrobku?

Prejdite na trhy a potom vyberte krajinu, o ktorú máte záujem, na trhoch mimo EÚ.

Som nový pre obchod. Môžem získať úvod?

Navštívte sekcie tovaru alebo služieb pre príručky o obchodovaní s tovarom a službami alebo prečítajte stránky o investíciách a trhoch.

Prekážky obchodu

Čeliť prekážkam na trhoch mimo EÚ?Použite „Access2Markets“ na to, aby ste nám o nich porozprávali!

Neviete nájsť, čo hľadáte? Pomôžme vám!

Ako sa môžeme zlepšiť? Ak nás chcete dozvedieť, použite tlačidlá spätnej väzby v dolnej časti každej stránky!

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy