Doing business in El Salvador

Všeobecné informácie

flag
Úradný názov
Republic of El Salvador
Hlavné mesto
San Salvador
Najväčšie mesto
San Salvador
Rozloha
21.041 km2
Počet obyvateľov
6.486.201 (2020 estimate)
Hustota
324/km2
HDP
US$ 24.639 billion (2020 estimate)
Mena
United States Dollar (USD), Bitcoin (BTC)

Obchodné vzťahy

Táto krajina využíva výhody:

The same conditions are applicable for the countries integrating this region. You can find more information on the following pages:

Funkcia Pomoc v otázkach obchodu vám poskytuje podrobné informácie o clách a o opatreniach uplatniteľných na váš výrobok a trh a zobrazujú sa pomocou nej listiny odstraňovania ciel pre príslušné colné položky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy