31 marca 2022

EÚ odstraňuje prekážky vývozu keramických obkladačiek

Od dnešného dňa 31. marca 2022 sa vývozcovia keramických obkladačiek z EÚ pri vývoze do Saudskej Arábie už nebudú musieť podrobiť nadbytočnému testovaniu alebo auditom výrobkov, čo znamená, že vývoz bude lacnejší, rýchlejší a predvídateľnejší.

Prečítajte si viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy