Trhy mimo EÚ - Marshallove ostrovy

Európska únia nemá v súčasnosti obchodné dohody s Marshallove ostrovy.

Vyhľadať iný trh

Podrobnosti nájdete v zozname obchodných dohôd: informácie o výhodách každej obchodnej dohody týkajúcich sa výmeny tovarov alebo služieb, investovania alebo účasti na postupoch verejného obstarávania v krajine obchodného partnera.

V prípade krajín, ktoré v súčasnosti nemajú obchodné dohody s EÚ, nájdete všeobecnejší opis obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce EÚ s príslušnou krajinou.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy