Стоки

В този раздел се въвеждат бизнес концепциите и процесите, с които трябва да се запознаете, когато обмисляте да търгувате със стоки. Понятията, свързани с търговията с услуги, са разработени в отделен специален раздел.

 

Този раздел допълва информацията, намерена в други части на уеб портала, по-специално в

  • Раздел „Пазари“, в който се предоставя информация за условията за търговия съгласно търговските споразумения и търговските споразумения на ЕС с определени държави
  • Моят търговски сътрудник — който предлага подробна информация за търговията с конкретен продукт (стоки) между конкретни държави

Освен разработването на основните концепции, разделът предоставя и практически ръководства за търговията със стоки и информация за търговските потоци.

  • Започване на търговия със стоки: този раздел ви помага да прецените дали вашето дружество е готово да търгува в чужбина и ви помага да разберете основните положения на процеса на внос/износ на стоки.
  • Статистика: в настоящия раздел са представени исторически данни за стойността и количествата на търгуваните продукти, когато търговията е била между една или повече държави от ЕС и държава извън ЕС
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки