Товарни

В този раздел са представени бизнес концепциите и процесите, с които трябва да сте запознати, когато обмисляте търговия със стоки. Понятията, свързани с търговията с услуги, са разработени в отделен специален раздел.

 

Този раздел допълва информацията, съдържаща се в други части на уеб портала, по-специално в

  • раздел „Пазари“, в който се съдържа информация за условията за търговия в рамките на търговските споразумения и търговските споразумения на ЕС с определени държави
  • Моят търговски асистент — който предлага подробна информация за търговия с конкретен продукт (стоки) между конкретни държави

Освен разработването на основните концепции, разделът предоставя и практически ръководства за търговия със стоки и информация за търговските потоци.

  • Започване на търговия със стоки: този раздел ви помага да прецените дали Вашето дружество е готово да търгува в чужбина и ви помага да разберете основите на процеса на внос/износ на стоки.
  • Статистически данни: в този раздел са представени данни за минали периоди относно търгуваните стойности и количества на продуктите, когато търговията е между една или повече държави от ЕС и държава извън ЕС.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки