Základní cla

Pokud vaše společnost zvažuje vývoz, tento oddíl vám pomůže zjistit, kterým dovozním clům a dalším nákladům můžete čelit. Neposkytuje informace týkající se konkrétního výrobku. Za tímto účelem byste měli použít vyhledávací funkci výrobku.

Pokud se s produktem obchoduje na mezinárodní úrovni, často se použije clo nebo celní sazebník.

Existují-li však zvláštní obchodní režimy (jako jsou dohody o volném obchodu nebo GSP), někdy existují nižší nebo žádná cla. Tyto sazby se označují jako preferenční sazby.

Je rovněž možné, že se na váš výrobek budou vztahovat antidumpingová, vyrovnávací nebo ochranná opatření.

 

Aby bylo možné zjistit, která z těchto cel nebo opatření se vztahují na vaše zboží, je třeba nejprve určit správný kód celního sazebníku nebo produktu.

Abyste měli předem právní jistotu, že na vaše zboží uplatňujete správné zařazení, můžete požádat o rozhodnutí o závazných informacích o sazebním zařazení zboží (ZISZ).

Preferenční celní kvóty

V rámci celních kvót lze určitá množství zboží v daném časovém rámci dovézt se sníženou nebo nulovou celní sazbou. To nemá vliv ani na žádná platná antidumpingová cla.

Tyto kvóty jsou obvykle obsaženy v obchodních dohodách a preferenčních ujednáních mezi zeměmi nebo obchodními bloky. Podrobnější informace o kvótách platných pro váš produkt naleznete v oddíle věnovaném trhům.

Můj obchodní asistent vám poskytne podrobné informace o sazbách a opatřeních platných pro váš produkt a trh.

Pokud obchodní dohody stanoví postupné odstraňování povinností u konkrétních produktových řad, můj obchodní asistent vám může pomoci určit budoucí vývoj povinností u vašeho výrobku. Harmonogramy odstraňování cel (pro EU nebo pro obchodního partnera) naleznete také přímo v obchodní dohodě (odkazy na právní texty jsou uvedeny v oddíle o trzích).

Celní hodnota

Celní ocenění se týká výpočtu ekonomické hodnoty zboží deklarovaného ke vstupu na hranici. Existence standardního souboru pravidel pro stanovení hodnoty tohoto zboží má velký význam z několika důvodů.

Nejdůležitější je, že cla (a DPH) se vypočítají jako procentní podíl hodnoty zboží. Podniky a celní orgány musí mít jasná pravidla, jak zboží ocenit.

Jakmile je určena hodnota zboží, lze celní sazebník a původ zboží zohlednit pro výpočet celkového cla splatného za produkt.

Více informací o tom, jak se celní hodnota v EU vypočítává, naleznete zde.

I když jsou v EU zavedena společná pravidla pro určování celní hodnoty, mohou se postupy oceňování v jednotlivých zemích lišit. Obchodní dohody EU často obsahují zásady usnadnění obchodu a mohou zahrnovat soulad s celním kodexem EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy