Závazné informace o původu zboží

Pokud si nejste jisti původ vašeho zboží nebo chcete-li jednoduše získat právní jistotu, můžete požádat o závazné informace o původu zboží.

Závazné informace o původu zboží se týkají písemného rozhodnutí, kterým se potvrzuje původ vašeho zboží, a jsou závazné v Evropské unii.

Rozhodnutí o ZIPZ jsou pro držitele a pro celní orgány EU závazná. Obvykle platí tři roky ode dne vydání.

Jak a kde požádat o rozhodnutí o ZIPZ?

Žádosti by měly být podávány písemně příslušným orgánům v zemi EU, v níž je společnost usazena nebo kde hodlá využít ZIPZ. Musíte se ujistit, že popis zboží v závazných informacích o původu zboží je totožný se zbožím, které vyvážíte nebo dovážíte.

Orgány mají na přijetí rozhodnutí 120 dnů ode dne, kdy vaši žádost zaregistrovaly.

Upozorňujeme, že existence závazných informací o původu zboží vás nezbavuje povinnosti předložit doklad o původu zboží.

Další informace

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy