Minimale handelingen

Naast de specifieke oorsprongsregels voor het product dat u wilt in- of uitvoeren, moet u nagaan of de actie die is uitgevoerd in de EU of het partnerland waaruit u importeert of waar u uitvoert, de vereiste minimale activiteiten overschrijdt. Deze minimale acties zijn opgenomen in het protocol van de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst die u als importeur of exporteur gebruikt. De minimale werking kan worden bepaald door het verpakken, het eenvoudig versnijden, het eenvoudig samenvoegen, het eenvoudig mengen, enz.

Indien de productie in de EU of in een partnerland deel uitmaakt van de vermelde activiteiten en er niets anders is gedaan (dat wil zeggen dat er geen materiaal is geproduceerd of omgezet) kan het product niet als van oorsprong worden beschouwd, zelfs als de productgerelateerde regels van oorsprong zijn vervuld.

Deze pagina delen:

Snelle links