Vitajte na stránke Access2Markets to Trade Helpdesk (Vitajte na stránke Access2Markets to Trade Helpdesk)

Vaša brána EÚ k obchodným informáciám pre vývozcov a dovozcov

Čo je Access2Markets?

Access2Markets je nový portál pre vývozcov a dovozcov z EÚ, na ktorom sa nachádzajú podrobné informácie o:

 • sadzby
 • pravidlá o pôvode
 • požiadaviek na výrobok
 • colné režimy a formality
 • DPH/spotrebné dane/dane z predaja
 • Obchodné prekážky
 • obchodné štatistiky

...aby ste mohli nájsť najlepší zdroj alebo vývozný trh pre svoje výrobky.

Informácie poradenského strediska pre obchod

Všetok obsah, ktorý sa predtým nachádzal na asistenčnom pracovisku pre obchod, je teraz na portáli Access2Markets.

Access2Markets zahŕňa informácie pre dovozcov aj vývozcov. 

Tu nájdete všetky clá, colné postupy a formality, požiadavky na výrobky pre trh EÚ, pre každý výrobok – vrátane akýchkoľvek osobitných podmienok udelených na základe obchodných dohôd.

Nové informácie na portáli Access2Markets

Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín o podmienkach dovozu a vývozu má Access2Markets

 • podrobné príručky pre dovoz/vývoz tovaru a služieb
 • podrobné usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu
 • nástroj, ktorý vám pomôže posúdiť pôvod vášho výrobku
 • obchodná terminológia vysvetlená na ceste
 • príklady toho, ako budú niektoré tarify časom klesať
 • grafy s obchodnou štatistikou.

Access2Markets je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ a v usporiadaní ústretovom pre mobilné telefóny.

Ako pracovať s Access2Markets

Hľadáte sadzby, colné postupy a formality, požiadavky na výrobky alebo štatistiky pre konkrétny výrobok?

U môjho obchodného asistenta

 • uveďte „názov alebo kód výrobku“
 • uveďte „krajina z“ a „krajina do“
 • kliknite na „SEARCH“

Prehľad o obchodných dohodách EÚ a o tom, čo zahŕňajú

Hľadáte informácie o jednej z obchodných dohôd EÚ vrátane pravidiel pôvodu a o tom, ako preukázať pôvod vášho výrobku?

Prejdite na „Markets“ a potom vyberte krajinu, o ktorú máte záujem na trhoch mimo EÚ.

Som novátorská v oblasti obchodu. Môžem získať úvod?

Navštívte sekcie tovar alebo služby pre podrobné príručky o obchodovaní s tovarom a službami alebo si prečítajte stránky o investíciách a trhoch.

Prekážky obchodu

Čeliť prekážkam na trhoch mimo EÚ?  Použite Access2Markets, aby ste nám o nich porozprávali!

Neviete nájsť, čo hľadáte? Pomôžme vám pomôcť!

Ako môžeme zlepšiť? Ak chcete vedieť, použite tlačidlá spätnej väzby v dolnej časti každej stránky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy