Vitajte v aplikácii Access2Markets to Trade Helpdesk

Vaša EU Gateway to trade information for exporter and importers (Vaša brána EÚ k obchodným informáciám pre vývozcov a dovozcov)

Čo je liek Access2Markets?

Access2Markets je nový portál pre vývozcov a dovozcov EÚ s cieľom nájsť podrobné informácie o:

 • sadzby
 • pravidlá pôvodu
 • požiadavky na výrobky
 • colné režimy a formality
 • DPH/spotrebné dane/daň z predaja
 • Obchodné prekážky
 • obchodné štatistiky

...aby ste mohli nájsť najlepší zdroj alebo vývozný trh pre vaše výrobky.

Informácie od poradenského centra pre obchod

Všetok obsah, ktorý bol predtým v rámci poradenského centra pre obchod, sa teraz nachádza na trhu Access2Markets.

Access2Trhy obsahuje informácie tak pre dovozcov, ako aj pre vývozcov.

Tu nájdete všetky clá, colné postupy a formality, požiadavky na výrobky pre trh EÚ, pre každý výrobok – vrátane akýchkoľvek osobitných podmienok udelených na základe obchodných dohôd.

Nové informácie na trhoch Access2Markets

Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín o dovozných a vývozných podmienkach má prístup2Trhy

 • podrobné pokyny pre dovoz/vývoz tovaru a služieb
 • podrobné usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu
 • nástroj, ktorý vám pomôže posúdiť pôvod výrobku
 • obchodná terminológia vysvetlená na ceste
 • príklady, ako budú určité sadzby postupne klesať
 • grafy so štatistikou obchodu.

Access2Markets je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ a v pojazdnom usporiadaní.

Ako pracovať s Access2Markets

Hľadanie ciel, colných režimov a formalít, požiadaviek na výrobky alebo štatistík pre konkrétny výrobok?

V rámci môjho obchodného asistenta

 • uveďte „názov alebo kód výrobku“
 • uveďte „krajina z“ a „krajina do“
 • kliknite na „SEARCH“

Prehľad obchodných dohôd EÚ a ich obsahu

Hľadáte informácie o jednej z obchodných dohôd EÚ vrátane pravidiel pôvodu a o tom, ako preukázať pôvod vášho výrobku?

Prejdite na „Trhy“ a potom vyberte krajinu, o ktorú máte záujem, na trhoch mimo EÚ.

Som nový pre obchod. Môžem získať úvod?

Navštívte sekcie tovaru alebo služieb pre príručky o obchodovaní s tovarom a službami alebo prečítajte stránky o investíciách a trhoch.

Prekážky obchodu

Čeliť prekážkam na trhoch mimo EÚ?Použite „Access2Markets“ na to, aby ste nám o nich porozprávali!

Neviete nájsť, čo hľadáte? Pomôžme vám!

Ako sa môžeme zlepšiť? Ak nás chcete dozvedieť, použite tlačidlá spätnej väzby v dolnej časti každej stránky!

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy