10 decembra 2021

Arménsko opustilo systém VSP do 1. januára 2022

Arménsko bude od 1. januára 2022 vylúčené zo všeobecného systému preferencií (VSP) v súlade s R/UE 2021/114, keďže ho Svetová banka v rokoch 2018, 2019 a 2021 klasifikovala ako krajinu s nadpriemernými príjmami.

Arménsko preto podľa nariadenia č. 2018/148 už nespĺňa podmienky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa VSP.

V dôsledku toho, že Arménsko prestane byť zvýhodnenou krajinou podľa VSP, by takisto malo prestať byť zvýhodnenou krajinou podľa VSP+ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy