Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)

Pravidla původu v systému Access2Markets

Pravidla původu v systému Access2Markets

Pravidla původu - proč byste měli pečovat?

Dodržování pravidel původu je jízdenka se sníženými celními sazbami pro váš dovoz nebo vývoz.

Znalost těchto pravidel a jejich pochopení je proto zásadní.
Pomáháme vám tento kód zničit!

Znát základy?

  • , nástroj pro sebehodnocení pravidel původu vás řídí zvláštními pravidly a postupy původu vašeho výrobku a pomáhá vám posoudit jeho soulad. Přejděte na můj obchodní asistent a zadejte svůj kód produktu, zemi původu a zemi určení, abyste v interaktivních krocích získali podrobnou pomoc ohledně konkrétních platných pravidel.
  • Přečtěte si více o obecných pravidlech a postupech původu podle jednotlivých obchodních dohod v oddíle věnovaném trhům. Vyberte zemi, ze které chcete vyvážet nebo importovat, a zjistěte praktické podrobnosti, které potřebujete.

Jste nová, pokud jde o pravidla původu?

  • Chcete vědět, jak to všechno funguje? Chcete-li začít pracovat s pravidly původu, podívejte se na rychlou příručku.
  • Je třeba porozumět základní terminologii a pojmům? Náš glosář obsahuje definice klíčových termínů, které potřebujete znát, abyste porozuměli pravidlům, jako je Wholly achieved, Cumulation, Tolerance...
  • Informace o obecných zásadách a hlavních typech ustanovení v obchodních dohodách. Hlavní pojmy jsou podrobněji popsány v oddíle Zboží.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy