Podstawowe stawki celne

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo rozważa eksport, w tej sekcji można dowiedzieć się, jakie cła przywozowe i inne koszty możesz ponieść. Nie zawiera on informacji dotyczących konkretnego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji wyszukiwania produktu.

W przypadku gdy produkt jest przedmiotem handlu międzynarodowego, często stosuje się cło lub taryfę celną.

Jeżeli jednak istnieją specjalne uzgodnienia handlowe (takie jak umowy o wolnym handlu lub GSP), czasami obowiązują niższe stawki celne lub nie istnieją żadne taryfy. Są one nazywane taryfami preferencyjnymi.

Możliwe jest również, że do Państwa produktu zastosowanie będą miały cła antydumpingowe, wyrównawcze lub środki ochronne.

 

Aby dowiedzieć się, które z tych ceł lub środków mają zastosowanie do Twojego towaru, należy najpierw określić właściwą taryfę lub kod produktu.

Aby uzyskać pewność prawa, że stosuje się prawidłową klasyfikację do swoich towarów, możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Preferencyjne kontyngenty taryfowe

W ramach kontyngentów taryfowych określone ilości towarów mogą być przywożone z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej w danym okresie. Nie ma to wpływu na żadne obowiązujące cła antydumpingowe.

Takie kontyngenty są powszechnie stosowane w umowach handlowych i porozumieniach preferencyjnych między krajami lub blokami handlowymi. Więcej informacji na temat kontyngentów obowiązujących w odniesieniu do Państwa produktu można znaleźć w sekcji „Rynki”.

Mój asystent handlowy przekazuje Panu szczegółowe informacje na temat taryf i środków mających zastosowanie do Państwa produktu i rynku.

W przypadku gdy w umowach handlowych określono stopniowe znoszenie ceł na poszczególne linie produktów, Mój asystent ds. handlu może pomóc w określeniu przyszłego rozwoju ceł na dany produkt. Można również zapoznać się z harmonogramami znoszenia ceł (dla UE lub partnera handlowego) bezpośrednio w umowie handlowej (linki do tekstów prawnych znajdują się w sekcji „Rynki”).

Wycena celna

Wycena celna odnosi się do obliczania wartości ekonomicznej towarów zgłoszonych do wprowadzenia na granicy. Posiadanie standardowego zestawu zasad ustalania wartości tych towarów ma ogromne znaczenie z kilku powodów.

Co najważniejsze, należności celne (i VAT) są obliczane jako odsetek wartości towarów. Przedsiębiorstwa i organy celne muszą dysponować jasnymi zasadami ustalania wartości towarów.

Po ustaleniu wartości towarów w celu obliczenia całkowitej kwoty należności celnych należnych za produkt można uwzględnić taryfę celną i pochodzenie towaru.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania wartości celnej w UE można znaleźć tutaj.

Chociaż w UE obowiązują wspólne zasady ustalania wartości celnej, praktyki w zakresie ustalania wartości celnej w poszczególnych krajach mogą się różnić. Umowy handlowe UE często zawierają zasady ułatwień w handlu i mogą obejmować dostosowanie do unijnego kodeksu celnego.

Udostępnij tę stronę: