Podstawowe cła

Jeśli Twoja firma rozważa eksport, w tej sekcji można znaleźć informacje na temat ceł przywozowych i innych kosztów, z którymi może się Pan spotkać. Nie zawiera on informacji dotyczących poszczególnych produktów. W tym celu należy skorzystać z funkcji wyszukiwania produktu.

W przypadku gdy produkt jest przedmiotem obrotu międzynarodowego, często stosuje się stawkę celną lub taryfę celną.

Jeżeli jednak istnieją szczególne rozwiązania handlowe (takie jak umowy o wolnym handlu lub GSP), taryfy są czasami niższe lub zerowe. Są one określane jako taryfy preferencyjne.

Możliwe jest również, że do Państwa produktu będą miały zastosowanie cła antydumpingowe, wyrównawcze lub środki ochronne.

 

W celu ustalenia, które z tych ceł lub środków mają zastosowanie do Państwa towaru, należy najpierw ustalić prawidłową taryfę lub kod produktu.

Aby zawczasu uzyskać pewność prawa, że stosują Państwo prawidłową klasyfikację towarów, możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Preferencyjne kontyngenty taryfowe

W ramach kontyngentów taryfowych określone ilości towarów mogą być przywożone po obniżonej lub zerowej stawce celnej w określonym przedziale czasowym. Nie ma to wpływu również na cła antydumpingowe.

Takie kontyngenty występują powszechnie w umowach handlowych i umowach preferencyjnych między krajami lub blokami handlowymi. Więcej szczegółów na temat kontyngentów wprowadzonych w odniesieniu do Państwa produktu można znaleźć w sekcji dotyczącej rynków.

Mój asystent ds. handlu dostarcza szczegółowych informacji na temat taryf i środków mających zastosowanie do Państwa produktu i rynku.

W przypadku gdy umowy handlowe określają stopniowy rozkład obowiązków w odniesieniu do poszczególnych linii produktów, mój asystent ds. handlu może pomóc w określeniu przyszłego rozwoju przyszłych ceł na dany produkt. Można również zapoznać się z harmonogramem znoszenia ceł (dla UE lub partnera handlowego) bezpośrednio w umowie handlowej (linki do tekstów prawnych znajdują się w sekcji dotyczącej rynków).

Ustalanie wartości celnej

Ustalanie wartości celnej odnosi się do obliczania wartości ekonomicznej towarów zgłoszonych do odprawy granicznej. Przyjęcie standardowego zestawu zasad ustalania wartości tych towarów ma ogromne znaczenie z wielu powodów.

W największym stopniu cła (i VAT) są obliczane jako procent wartości towarów. Przedsiębiorstwa i organy celne muszą posiadać jasne zasady dotyczące wartości towarów.

Po ustaleniu wartości towarów można uwzględnić taryfę celną i pochodzenie towaru w celu obliczenia całkowitego cła należnego za produkt.

Więcej informacji na temat obliczania wartości celnej w UE można znaleźć tutaj.

Chociaż obowiązują wspólne przepisy dotyczące ustalania wartości celnej w UE, praktyki w zakresie wyceny mogą się różnić w poszczególnych krajach. Umowy handlowe UE często zawierają zasady ułatwień w handlu i mogą obejmować dostosowanie do unijnego kodeksu celnego.

Udostępnij tę stronę: