Ako používať nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)

Ako používať nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)

Celosvetová sieť obchodných dohôd EÚ znižuje clá alebo ich úplne odstraňuje.

Aby váš výrobok mohol využívať tieto nižšie alebo nulové clá, musí byť v súlade s pravidlami pôvodu.

Rosa– nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu v systéme Access2Markets – umožňuje overiť, či výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a teda spĺňa podmienky na preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa konkrétnej obchodnej dohody EÚ.

Rosa je jednotné kontaktné miesto pre informácie o pravidlách pôvodu vášho výrobku vo väčšine obchodných dohôd EÚ.

Rosaje bezplatná a ľahko použiteľná! Od dnešného dňa sú dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA), dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ako aj všeobecný systém preferencií k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ (stroj preložený z pôvodnej anglickej verzie). Všetky dohody o voľnom obchode sa budú postupne prekladať do všetkých jazykov EÚ.

Čo je ROSA?

Nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) usmerňuje podniky v rámci pravidiel pôvodu uplatniteľných na ich výrobok v konkrétnej obchodnej dohode. Umožňuje im tým, že odpovedajú na jednoduché otázky, vykonať sebahodnotenie s cieľom určiť, či je ich výrobok v súlade s týmito pravidlami, a teda môže spĺňať podmienky na preferenčné sadzobné zaobchádzanie. V celom nástroji sú k dispozícii jasné vysvetlenia, príklady a odkazy na príslušné právne texty.

Aby sa podnikom uľahčil život, ROSA vysvetľuje dôkaz o pôvode, ktorý je potrebné vyhotoviť na získanie colných preferencií.

Ako systém funguje?

Prejdite do častiPomoc pre môjho obchodného asistenta a zadajte

 • výrobok
 • krajina vývozu
 • krajina dovozu
 • na prístup k nástroju kliknite na vlastné posúdenie pravidiel pôvodu (ROSA) v ponuke na ľavej strane.

Rosa vám dáva

 • nástroj postupných krokov s prispôsobenými otázkami, ktorý vám pomôže pri posudzovaní pôvodu vášho výrobku v niekoľkých kliknutiach
 • podrobné informácie o tom, ako správne zdokumentovať pôvod vášho výrobku v rámci každej dohody
 • vysvetlenie požiadaviek a pojmov týkajúcich sa pravidiel pôvodu
 • praktické príklady
 • priamy prístup k právnym textom
 • individualizovanú správu o sebahodnotení na základe vašich odpovedí
 • prehľad postupov týkajúcich sa pravidiel pôvodu
 • všetky poskytnuté informácie sú špecifické pre konkrétnu obchodnú dohodu, ktorú ste si vybrali, a váš výrobok

Pracujte priamo so svojimi dodávateľmi

Systém ROSA môžete postúpiť vašim dodávateľom, aby im pomohli:

 • skontrolovať pravidlá pôvodu
 • správne vyplniť prehlásenia dodávateľa

Porovnajte pravidlá naprieč rôznymi trhmi

Takisto môžete porovnať pravidlá špecifické pre výrobky v rámci rôznych obchodných dohôd EÚ.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch pôvodu nájdete v stručnej príručke – ako pracovať s pravidlami pôvodu.

Ak chcete získať všeobecné informácie o pravidlách pôvodu v konkrétnej dohode, pozrite si v skratke časť Trhy – obchodné dohody EÚ vrátane ich pravidiel pôvodu a postupov.

Aby sme pochopili základnú terminológiu a pojmy, v našom slovníku sa uvádzajú vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré potrebujete vedieť, aby ste pochopili pravidlá, ako sú jednoducho získané, kumulácia, tolerancia atď.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy