Jediné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo je tým v rámci obchodního oddělení Evropské komise pod vedením vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod. Jednotné kontaktní místo je prvním kontaktním místem pro všechny zúčastněné strany EU, které čelí potenciálním překážkám obchodu ve třetích zemích nebo které zjistí nesoulad s pravidly udržitelnosti týkajícími se obchodu a udržitelného rozvoje nebo se všeobecným systémem preferencí.

Jednotné kontaktní místo vám pomůže najít si dva formuláře pro podávání stížností, jeden pro přístup na trh/obchodní překážky a druhý pro otázky udržitelnosti, jakož i podrobné pokyny k jejich vyplnění.

Chcete podat stížnost u jednotného kontaktního místa? Kontaktujte nás!

Jednotné kontaktní místo vám může pomoci při přípravě stížnosti – můžete se obrátit na jednotné kontaktní místo přímo na adrese Trade-single-entry-point@ec.europa.eu. V rámci postupu předběžného oznámení vám jednotné kontaktní místo pomůže rozhodnout, zda stížnost podat, a v případě potřeby vám pomůže postupem vyřizování stížnosti.

Jak jednotné kontaktní místo řeší stížnosti?

Po obdržení prostřednictvím kontaktních formulářů zajistí jednotné kontaktní místo zjednodušený postup pro posouzení vaší stížnosti. To zahrnuje posouzení Vaší záležitosti příslušnými odborníky z GŘ TRADE v koordinaci s dalšími útvary Evropské komise a případně delegacemi EU. Po dokončení posouzení vás jednotné kontaktní místo přímo kontaktuje, aby vám vysvětlilo výsledek a případná následná opatření.

Kontaktujte nás

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy