Nařízení o přístupu na trh

Dováží vaše společnost výrobky ze Západoafrického společenství, Východoafrického společenství nebo Kamerunu? Pokud ano, tento oddíl vám pomůže porozumět nařízení EU o přístupu na trh.

Ve stručnosti

Nařízení o přístupu na trh stanoví bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející z afrických, karibských a tichomořských zemí, které

 • nemají prospěch z režimu EUVše kromě zbraní“ (EBA)
 • uzavřely, ale dosud neratifikovaly dohodu o hospodářském partnerství s EU

Mezi tyto země patří země západní Afriky, Východoafrického společenství a Kamerunu. Na ně se zde odkazuje jako na země, na něž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu.

Sazby

Podle nařízení o zneužívání trhu tyto země využívají

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející ze způsobilých zemí AKT

Pravidla původu

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Podrobná ustanovení naleznete v dodatku 1 nařízení o přístupu na trh (2016/1076).

Odchylka

Tolerance uvedené v nařízení o zneužívání trhu jsou mírnější než odchylky standardní. Představují 15 % ceny produktu ze závodu místo 10 %. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Nařízení o zneužívání trhu stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace s EU
 • diagonální a úplná kumulace se ZZÚ a státy AKT, které jsou součástí nařízení o zneužívání trhu. V tomto případě by měl být původ vstupů dovezených z jedné ZZÚ nebo jedné země MAR do jiné země nařízení o zneužívání trhu stanoven na základě pravidel původu uvedených v nařízení o zneužívání trhu.
 • jiné druhy kumulace, včetně kumulace s Jižní Afrikou a sousedními rozvojovými zeměmi

Přímá doprava

Důkazy o přímé přepravě musí být předloženy celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Umožňuje vrácení cla zaplaceného za materiály, které byly původně dovezeny do země MAR za účelem zpracování a poté vyvezeny do EU.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené mimo teritoriální vody země, na kterou se vztahuje nařízení o zneužívání trhu, lze považovat za pocházející ze země, na kterou se vztahuje nařízení o zneužívání trhu, pouze pokud ulovené plavidly, která splňují určitá kritéria,

 1. kde je plavidlo registrováno
 2. vlajka, pod kterou pluje
 3. vlastní odpovědnost

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Specifická pravidla původu produktu

 • pravidla specifická pro jednotlivé produkty
 • zvláštní jednodušší pravidla pro některé zemědělské produkty

Odchylky

Na žádost země, na niž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu, může být za určitých podmínek udělena výjimka, aby se na určité produkty pocházející z určitých zemí mohla vztahovat zjednodušená pravidla původu. Seznam odchylek, které jsou v současné době uděleny v souladu s těmito ustanoveními, je následující:

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Používejte svého obchodního asistenta k

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
 • vyhledat konkrétní pravidla a předpisy, které se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, uveďte nejprve jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Zdravotní a bezpečnostní požadavky, zdraví zvířat a rostlin a hygiena

Používejte svého obchodního asistenta k

 • informace o zdravotních a rostlinolékařských normách a normách týkajících se zdraví zvířat a rostlin (sanitární a rostlinolékařské normy), které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
 • vyhledat pravidla týkající se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, uveďte nejprve jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Doklady a postupy celního odbavení

Důkaz původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí, na něž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu, vztahují preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu.
To může být jedna z těchto možností:

 • Průvodní osvědčení EUR 1 — vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

  nebo

 • Prohlášení na faktuře, které vydal
  • kterýkoli vývozce pro zásilky do 6000 EUR
  • schválení vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty

V případě kumulace doklad o původu pro dovážené materiály

 • ostatní země, na něž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu
 • energie.
 • Zámořská celní území

je poskytováno

 • průvodní osvědčení EUR 1 (diagonální kumulace)

  nebo

 • prohlášení dodavatele (diagonální a úplná kumulace)

Postupy kumulace

 • doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

pokud jde o nejméně rozvinuté a rozvojové země

Obchod službami

 • nařízení o zneužívání trhu se vztahuje pouze na zboží, nikoli služby.
 • Konkrétní informace o trhu služeb v EU
 • Obecné informace o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

Investice

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy