Zdroje a autorská práva

Stránka s výsledky obsahuje informace z více zdrojů. Viz níže seznam oddílů stránky s výsledky a jejich příslušný zdroj.

Sekce Popis Zdroj Záznamů
Tarify Uplatňované celní sazby (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za tři měsíce je každá země aktualizována.
Tarify Celní sazby EU GŘ TAXUD, databáze TARIC Každý den aktualizován
Tarify Odstraňování cel GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Tarify Zeměpisná označení GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Tarify Opatření na ochranu trhu GŘ pro obchod Při uplatnění nového opatření
Pravidla původu Specifická pravidla původu produktu GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Daně Daně a dodatečná cla (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za tři měsíce je každá země aktualizována.
Daně Vnitřní daně (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce je každá země aktualizována.
Postupy a náležitosti Dovozní formality (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za tři měsíce je každá země aktualizována.
Dovozní požadavky Dovozní požadavky (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce je každá země aktualizována.
Průvodce Pokyny pro vývoz GŘ pro obchod, GŘ Sante Neustále monitorováno za účelem kontroly aktuálních informací
Obchodní překážky Překážky obchodu v zemích mimo EU GŘ pro obchod Když je překážka aktualizována nebo vytvořena
Statistika obchodních toků Statistiky týkající se produktů Eurostat (databáze Comext) Každý měsíc

*Informace uvedené v oddíle Sazebních třídách, odděleních daní nebo postupech a formalitách nesmějí být použity pro další prodej (nebo při poskytování poradenských služeb), přerozdělování, vytváření databází, ukládání nebo k jinému účelu než k referenčnímu použití uživatelem z Evropské unie, který se osobně nachází v jednom z členských států Evropské unie, v Albánii, Bosně a Hercegovině, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku, Turecku a na Ukrajině na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud není výslovně písemně schváleno vlastníkem údajů: Autorská práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Německo, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Pokud počítač, na kterém je váš prohlížeč v provozu, není přímo připojen k internetu v Evropské unii prostřednictvím poskytovatele internetových služeb, který se nachází v členském státě Evropské unie (nebo v Albánii, Bosně a Hercegovině, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku, Turecku a na Ukrajině) a je v něm registrován, pak je vám zakázáno prohlížet zde údaje za jakýmkoli účelem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy