Prameny a autorská práva

Stránka s výsledky obsahuje informace z více zdrojů. Viz níže seznam oddílů stránky s výsledky a jejich zdroj.

Oddíl Popis Zdroj Záznamů
Sazby Použité celní sazby (pro země mimo EU) Mendel* Alespoň jednou za 3 měsíce dochází k aktualizaci každé země.
Sazby Cla EU GŘ TAXUD, databáze TARIC Denně aktualizováno
Sazby Odstraňování cel GŘ pro obchod Jakmile vstoupí v platnost nové dohody
Sazby Zeměpisná označení GŘ pro obchod Jakmile vstoupí v platnost nové dohody
Sazby Nástroje na ochranu obchodu GŘ pro obchod Použije-li se nové opatření
Pravidla původu Pravidla původu specifická pro jednotlivé produkty GŘ pro obchod Jakmile vstoupí v platnost nové dohody
Daně Daně a dodatečná cla (pro země mimo EU) Mendel* Alespoň jednou za 3 měsíce dochází k aktualizaci každé země.
Daně Vnitřní daně (pro členské státy EU) TARIC SA Každé 3 měsíce se aktualizuje každá země.
Postupy a náležitosti Dovozní formality (v případě zemí mimo EU) Mendel* Alespoň jednou za 3 měsíce dochází k aktualizaci každé země.
Dovozní požadavky Dovozní požadavky (pro členské státy EU) TARIC SA Každé 3 měsíce se aktualizuje každá země.
Příručky Pokyny k vývozu GŘ pro obchod, GŘ SANTE Neustále monitorováno za účelem kontroly aktuálnosti informací
Obchodní překážky Překážky obchodu v zemích mimo EU GŘ pro obchod Je-li překážka aktualizována nebo vytvořena
Statistika obchodních toků Statistiky týkající se výrobků Eurostat (databáze Comext) Každý měsíc

*Informace v oddíle o clech, oddíle Daně nebo části Postupy a formality nesmějí být použity pro další prodej (nebo poskytování poradenských služeb), přerozdělování, vytváření databází, uchovávání nebo pro jiné účely než pro referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se osobně nachází v některém z členských států Evropské unie, Turecku, Severní Makedonii, Albánii, Černé Hoře a Srbsku na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud jej vlastník údajů výslovně písemně neschválí: Autorská práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Německo, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Pokud počítač, na němž váš prohlížeč funguje, není přímo připojen k internetu v Evropské unii prostřednictvím poskytovatele internetových služeb, který se nachází v členském státě Evropské unie (nebo v Turecku, Severní Makedonii, Albánii, Černé Hoře a Srbsku) a je v něm zapsán, nesmíte tyto údaje prohlížet za jakýmkoli účelem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy