Podujatia na portáli Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

Seminár Access2Markets

 • 10. februára 2022, 9.00 – 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením vo FR-DE-EN-ES-PL-RO (bude potvrdené)
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Markets, jeho rôzne časti týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA, nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Odkazy: Register

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľná logistika a doprava v Strednej Amerike: výzvy a príležitosti

 • Decembra 2021 od 16.00 do 17.30 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky v oblasti obchodu budú diskutovať o rozvoji udržateľnej logistiky a dopravy v regióne, pričom predstavia projekty a príležitosti pre spoločnosti z EÚ.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti mobility, dopravy a logistiky v Strednej Amerike
 • Odkazy: zaregistrujte program na YouTube

Nedávne udalosti

S cieľom zabezpečiť rýchle využívanie zo strany európskych podnikov Európska komisia organizuje sériu úvodných školení o Access2Markets pre obchodné organizácie a významných multiplikátorov.

Po podujatí sú k dispozícii školiace balíčky obsahujúce záznamy a prezentácie v programe PowerPoint, ktoré vám pomôžu zorganizovať vlastné školenia o používaní systému Access2Markets.

Seminár s ICEX España

Access2Markets, ROSA a Access2Procurement

 • Decembra 2021 od 10.00 do 11.30 hod. SEČ, Brusel a Madrid
 • Vysvetlenie a prehliadka naživo spoločnosti Access2Markets, jej rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Jazyk: Španielčina
 • Registrácia je už ukončená

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

Seminár Access2Markets

 • Novembra 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do slovinčiny, taliančiny a litovčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Markets, jeho rôzne časti týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA, nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 11.00 do 12.00 hod. SEČ
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: ZENIT; Enterprise Europe Network NRW; Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci sprostredkovania zdravotnej starostlivosti MEDICA organizátori ponúkajú prezentáciu na portáli Access2Markets, jeho nástroje a prínosy a stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Registrácia je už ukončená

Access2Markets Road Show 2021

 • Od septembra do decembra 2021 bude GR Európskej komisie pre obchod podporovať Access2Markets a výhody obchodných dohôd EÚ na obchodných veľtrhoch.
 • Cieľom je zvýšiť informovanosť o Access2Markets a výhodách obchodných dohôd EÚ prostredníctvom spolupráce so zástupcami podnikov, najmä MSP, a poskytovaním prezentácií prispôsobených ich konkrétnym obchodným potrebám. Súčasťou účasti bude stánok a vo väčšine prípadov aj verejná prezentácia ako súčasť programu konferencie.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie za hranicami EÚ a objavujú, ako využívať Access2Markets
 • Odkazy na podujatia:

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 13.00 do 14.00 hod. SEČ
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Dublinská obchodná komora
 • Krátky opis: Ako súčasť ich série vymáhania: Podujatie v oblasti dodávateľského reťazca a logistiky, organizátori ponúkajú krátky prehľad portálu Access2Markets, jeho nástrojov a prínosov.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Podpora obchodu a investícií v sektore zdravotníctva – obdobie po pandémii COVID-19

 • Októbra 2021 od 17.00 do 18.30 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničnej politiky/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Obchodné zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky budú diskutovať o novej spolupráci a investičných príležitostiach v sektore zdravotníctva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane vývoja biomedicíny, klinického skúšania a výroby farmaceutických výrobkov. Úplný program (v španielčine)
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

Access2Markety a seminár ROSA

 • Septembra 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do a z holandčiny, slovenčiny, estónčiny, chorvátčiny, bulharčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie systému Access2Markets, jeho rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA, nástroja sebahodnotenia pravidiel pôvodu, časť venovaná otázkam a odpovediam
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • Septembra 2021 od 17.00 do 18.30 h SELČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú obchodné zainteresované strany z EÚ a Strednej Ameriky, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy týkajúce sa rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam EÚ poskytne lepší prístup k príležitostiam verejného obstarávania, ktoré využívajú výhody vyplývajúce z dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Seminár odbornej prípravy

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov

 • Mája 2021 od 14.00 do 16.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením vo francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine, portugalčine a španielčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre rast/GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci série webinára Open4Business s názvom „Nový kompas pre MSP“ GR pre obchod v priamom prenose predstaví portál Access2Markets. Ďalšími témami webinára sú sieť Enterprise Europe Network (EEN) a klastre. Úplný program série webových seminárov je k dispozícii online.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Registrácia bola ukončená.

Školenie seminára školiteľov v Poľsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári o Bulharsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET (8.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Bulharčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Bulharsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým bulharské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Bulharsku Facebook Twitter Enterprise Europe Network v Bulharsku na Facebooku

Registrácia bola ukončená.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Apríla 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením v španielčine a taliančine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu v priamom prenose – Access2Markets – s reláciou otázok a odpovedí
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári Česko

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári v Grécku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Grécko (od 8.00 do 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Gréčtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým grécke obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku na Twitteri

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári vo Francúzsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 13.30 do 17.30 hod. SEČ, Francúzsko
 • Jazyk: Francúzština
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým francúzske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári vo Fínsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Fínsko (od 8.00 do 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým fínske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári v Maďarsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Maďarsko
 • Jazyk: Maďarčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým maďarské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku Twitter LinkedIn Facebook

Registrácia bola ukončená.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Februára 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do španielčiny, švédčiny, lotyštiny, slovenčiny a slovinčiny.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu v priamom prenose – Access2Markets – s reláciou otázok a odpovedí
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári v Dánsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Dánsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým dánske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári Holandsko

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Holandsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým holandské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Holandsku na Twitteri

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári v Rumunsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Rumunsko (8:00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Rumunčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým rumunské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie ES v Rumunsku

Registrácia bola ukončená.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • Januára 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Živá prehliadka Access2Markets s otázkami a odpoveďami
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia bola ukončená.

Odborná príprava školiteľov na seminári Írsko

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 h GMT, Írsko (10.00 – 14.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým írske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Registrácia bola ukončená.

Školenie seminára školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020, od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Rakúsko
 • Jazyk: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým rakúske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Registrácia bola ukončená.

Školenie seminára školiteľov v Nemecku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Novembra 2020, od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Nemecko
 • Jazyk: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým nemecké obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Registrácia bola zatvorená.

Cesta k oživeniu – posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode

Politická reakcia na hospodárstvo po pandémii

 • Októbra 2020 od 8.00 do 14.00 hod. SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna otváracia konferencia pre Access2Markets. Otvárací prejav výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Prejav Denisa Redonneta, hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO a predstavenie novej platformy Access2Markets Komisiou.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy