Podujatia o Access2Markets

Nadchádzajúce podujatia

S cieľom zabezpečiť rýchle prijatie zo strany európskych podnikov organizuje Európska komisia sériu školení o Access2Markets pre podnikateľské organizácie a dôležitých multiplikátorov.

Prezentácie v programe PowerPoint sú k dispozícii po podujatiach, aby ste mohli zorganizovať vlastné školenia o používaní Access2Markets.
 

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava

 • Novembra 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne oddiely, prekážky týkajúce sa dovozu a vývozu, jednotné kontaktné miesto, Štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie, MyTradeAssistant for Services and Investment) a stretnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Zaregistrovaťsa
   

Predchádzajúce podujatia

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do IT – CS – LT – LV – HU
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne oddiely, prekážky týkajúce sa dovozu a vývozu, jednotné kontaktné miesto, Štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie, MyTradeAssistant for Services and Investment) a stretnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Registrácia bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Júna 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ 
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne oddiely pre dovoz a vývoz, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Môj obchodný asistent pre obstarávanie a stretnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Registrácia bola ukončená
   

Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s Centrom pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 10.30 do 11.30 SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne časti dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Cieľová skupina: Všetky spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem dozvedieť sa, ako využívať Access2Markets pre tých, ktorí majú záujem o prístup na japonský trh využitím dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.
 • Informácie o podujatí nájdete tu


Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s francúzskym predsedníctvom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Vo francúzštine 
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod v spolupráci s francúzskym predsedníctvom
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne sekcie dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácia otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Registrácia bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Februára 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením vo FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne sekcie dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácia otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Registrácia bola ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľná logistika a doprava v Strednej Amerike: výzvy a príležitosti

 • Decembra 2021 od 16.00 do 17.30 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vytvorili titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod/ESVČ – nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany v oblasti obchodu medzi EÚ a Strednou Amerikou budú diskutovať o rozvoji udržateľnej logistiky a dopravy v regióne, pričom budú prezentovať projekty a príležitosti pre spoločnosti z EÚ.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti mobility, dopravy a logistiky v Strednej Amerike
 • Odkazy: ProgramYouTube

Seminár s ICEX España

Odbornápríprava Access2Markets, ROSA aAccess2Procurement

 • Decembra 2021 od 10.00 do 11.30 hod. SEČ, Brusel a Madrid
 • Vysvetlenie a prehliadka naživo Access2Markets, jeho rôzne oddiely o dovoze a vývoze, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácia otázok a odpovedí
 • Jazyka: Španielčina
 • Registrácia bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Novembra 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením v slovinčine, taliančine a litovčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne sekcie dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácia otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets

Registrácia bola ukončená

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 11.00 do 12.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: ZENIT; Sieť Enterprise Europe Network NRW; Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Organizátori v rámci podujatia MEDICA Healthcare Brokerage ponúkajú prezentáciu na portáli Access2Markets, jeho nástroje a prínosy, ako aj stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu

Road Show Access2Markets 2021

 • Od septembra do decembra 2021 bude GR Európskej komisie pre obchod podporovať Access2Markets a prínosy obchodných dohôd EÚ na obchodných a veľtrhoch.
 • Cieľom je zvýšiť informovanosť o Access2Markets a výhodách obchodných dohôd EÚ prostredníctvom spolupráce so zástupcami podnikov, najmä MSP, a poskytovaním prezentácií prispôsobených ich špecifickým obchodným potrebám. Účasť bude zahŕňať stánok a vo väčšine prípadov aj verejnú prezentáciu ako súčasť programu konferencie.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie za hranicami EÚ a o objavovanie spôsobu využívania Access2Markets
 • Odkazy na podujatia:

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 13.00 do 14.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Dublinská obchodná komora
 • Krátky opis: Ako súčasť série ich vymáhania: Podujatie zamerané na dodávateľský reťazec a logistiku,organizátori ponúkajú krátky prehľad portálu Access2Markets, jeho nástrojov a prínosov
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Podpora obchodu a investícií v sektore zdravotníctva – éra po pandémii COVID-19

 • Októbra 2021 od 17.00 do 18.30 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vytvorili titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/nástroj zahraničnej politiky ESVČ/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky v oblasti obchodu budú rokovať o nových možnostiach spolupráce a investícií v sektore zdravotníctva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane vývoja biomedicíny, klinického skúšania a výroby farmaceutických výrobkov. Úplný program (v španielčine)
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Access2Markets a seminár ROSA

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do a z holandčiny, slovenčiny, estónčiny, chorvátčiny, bulharčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôzne oddiely týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, relácia otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets

Registrácia bola ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • Septembra 2021 od 17.00 do 18.30 h CEST, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vytvorili titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod/ESVČ – nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky v oblasti obchodu, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy týkajúce sa rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam z EÚ poskytne lepší prístup k príležitostiam verejného obstarávania, ktoré využívajú výhody dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov 

Seminár odbornej prípravy

 • Mája 2021 od 14.00 do 16.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením vo francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine, portugalčine a španielčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre rast/GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci série webinárov EU Open4Business s názvom „Nový kompas pre MSP“ GR pre obchod uskutoční naživo prezentáciu portálu Access2Markets. Ďalšími témami, ktorými sa zaoberá webinár, sú sieť Enterprise Europe Network (EEN) a klastre. Úplný program série webinárov je k dispozícii online.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Sociálna sieť Twitter

Školiť školiteľov seminára v Poľsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Mája 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Poľsko
 • Jazyka: V poľštine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Poľsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým poľské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Poľsku Facebookom Enterprise Europe Network v Poľsku Facebookom Twitter

Školiť školiteľov seminára v Bulharsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: V bulharčine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Bulharsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým bulharské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Bulharsku Facebooku Enterprise Europe Network v Bulharsku Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Apríla 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením v španielčine a taliančine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Živá prehliadka nového portálu – Access2Markets – s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets

Odborná príprava školiteľov seminára Česko

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

Školiť školiteľov seminára v Grécku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Grécko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Gréčtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým grécke podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku Twitter

Školiť školiteľov seminára vo Francúzsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 13.30 do 17.30 hod. SEČ, Francúzsko
 • Jazyka: Vo francúzštine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým francúzske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Školiť školiteľov seminára vo Fínsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Fínsko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým fínske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Školiť školiteľov seminára v Maďarsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Maďarsko
 • Jazyka: V maďarčine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým maďarské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku Twitter LinkedIn Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Februára 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do španielčiny, švédčiny, lotyštiny, slovenčiny a slovinčiny.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Živá prehliadka nového portálu – Access2Markets – s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets

Školiť školiteľov seminára v Dánsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Dánsko
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým dánske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Školiť školiteľov seminára Holandsko

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Holandsko
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým holandské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Holandsku Twitter

Školiť školiteľov seminára v Rumunsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Rumunsko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Rumunčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rumunské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Rumunsku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • Januára 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením v chorvátčine, estónčine, taliančine, litovčine a portugalčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Živá prehliadka Access2Markets s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem objavovať spôsoby využívania Access2Markets

Školiť školiteľov seminára v Írsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • 9. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 h GMT, Írsko (10.00 – 14.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým írske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Školiť seminár pre školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Rakúsko
 • Jazyka: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rakúske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Sociálna sieť Twitter

Odborná príprava seminára pre školiteľov v Nemecku

Access2Markets Train the Trainers Workin the Virtual (WebEx)

 • Novembra 2020 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Nemecko
 • Jazyka: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým nemecké podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Cesta k oživeniu – posilnenie medzinárodného obchodu malých podnikov

Politická reakcia na hospodárstvo po pandémii

 • 13. októbra 2020 od 8.00 do 14.00 hod. SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna úvodná konferencia pre Access2Markets. Úvodný príhovor výkonného podpredsedu a zastupujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa Prejav hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu Denisa Redonneta o poslaní a pracovnom pláne CTEO a predstavenie novej platformy Access2Markets Komisiou.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy