Version: 1.2.0.33 (2021-02-05 11:58)

Podujatia týkajúce sa prístupu2Trhy

Odborná príprava školiteľov workshop v Dánsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 24. Februára 2021, 9.00 – 13:00 SEČ, Dánsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis:Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým dánske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Registrácia

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • 25. Februára 2021, 9.00 – 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením v španielčine, švédčine, lotyštine, slovenčine a slovinčine.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis:Online prehliadka nového portálu – Access2Markets – s reláciou Q&A
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets

Registrácia

Odborná príprava školiteľov workshop vo Fínsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021, 9.00 – 13:00 EET, Fínsko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis:Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým fínske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: pripravujeme

Registrácia

Nedávne podujatia

S cieľom zabezpečiť rýchle prijatie európskymi podnikmi organizuje Európska komisia sériu podujatí úvodnej odbornej prípravy v oblasti Access2Markets pre podnikateľské organizácie a dôležitých multiplikátorov.

Po podujatiach sú k dispozícii vzdelávacie súpravy pozostávajúce zo záznamov a powerpointových prezentácií, ktoré vám pomôžu zorganizovať vlastné školenia o používaní trhov Access2Markets.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Holandsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 9. Februára 2021, 9.00 – 13:00 SEČ, Holandsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis:Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým holandské podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK na holandskom Twitteri

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu v Rumunsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET, Rumunsko (08:00 – 12.00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Rumunské
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis:Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rumunské podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Rumunsku

Registrácia sa skončila.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • 26. Januára 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis:Priamy turnus Access2Markets s Q&A session
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať trh Access2Markets

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu Írsko

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9. Decembra 2020, 9.00 – 13:00 GMT, Írsko (10.00 – 14:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým írske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4. Decembra 2020, 9.00 – 13:00 SEČ, Rakúsko
 • Jazyk: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rakúske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Twitteri

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Nemecku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 18. Novembra 2020, 9.00 – 13:00 SEČ, Nemecko
 • Jazyk: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým nemecké podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Registrácia bola ukončená.

Cesta k oživeniu – posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode

Politická reakcia pre hospodárstvo po pandémii

 • 13. Októbra 2020 08:00 – 14:00 SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna úvodná konferencia Access2Markets. Otvárací prejav výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Prejav Denisa Redonneta, hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO a o prezentácii novej platformy Access2Markets Komisiou.
Share this page:

Rýchle odkazy