Podujatia na portáli Access2Markets

Minulé podujatia

S cieľom zabezpečiť rýchle prijatie zo strany európskych podnikov Európska komisia organizuje sériu úvodných školení o Access2Markets pre obchodné organizácie a významných multiplikátorov.

Po podujatí sú k dispozícii školiace balíčky obsahujúce záznamy a prezentácie v programe PowerPoint, ktoré vám pomôžu zorganizovať vlastné školenia o používaní systému Access2Markets.

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • 1. júna 2022, 9.00 – 11:00 SEČ 
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie programu Access2Markets, jeho rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja sebahodnotenia pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Procurement (Môj obchodný asistent pre obstarávanie) a Otázky a odpovede
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Organizovaná v spolupráci s Centrom pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • 28. apríla 2022, 10.30 – 11.30 SEČ
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie systému Access2Markets, jeho rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA, nástroja sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky.
 • Cieľové publikum: Všetky spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a ďalšie subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets pre tých, ktorí majú záujem o prístup na japonský trh tým, že využívajú výhody Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.
 • Informácie o podujatí sa nachádzajú tu


Seminár Access2Markets

Organizovaná v spolupráci s francúzskym predsedníctvom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • 5. apríla 2022, 9.00 – 11:00 SEČ
 • Jazyk: Francúzština 
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod v spolupráci s francúzskym predsedníctvom
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Markets, jeho rôzne časti týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA, nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • 10. februára 2022, 9.00 – 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením vo FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Markets, jeho rôzne časti týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA, nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľná logistika a doprava v Strednej Amerike: výzvy a príležitosti

 • Decembra 2021 od 16.00 do 17.30 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky v oblasti obchodu budú diskutovať o rozvoji udržateľnej logistiky a dopravy v regióne, pričom predstavia projekty a príležitosti pre spoločnosti z EÚ.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti mobility, dopravy a logistiky v Strednej Amerike
 • Odkazy: ProgramYouTube

Seminár s ICEX España

Access2Markets, ROSA a Access2Obstarávanie

 • Decembra 2021 od 10.00 do 11.30 hod. SEČ, Brusel a Madrid
 • Vysvetlenie a prehliadka naživo spoločnosti Access2Markets, jej rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Jazyk: Španielčina
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Novembra 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do slovinčiny, taliančiny a litovčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Markets, jeho rôzne časti týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistika, ROSA, nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Otázky a odpovede na otázky
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 11.00 do 12.00 hod. SEČ
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: ZENIT; Enterprise Europe Network NRW; Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci sprostredkovania zdravotnej starostlivosti MEDICA organizátori ponúkajú prezentáciu na portáli Access2Markets, jeho nástroje a prínosy a stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Access2Markets Road Show 2021

 • Od septembra do decembra 2021 bude GR Európskej komisie pre obchod podporovať Access2Markets a výhody obchodných dohôd EÚ na obchodných veľtrhoch.
 • Cieľom je zvýšiť informovanosť o Access2Markets a výhodách obchodných dohôd EÚ prostredníctvom spolupráce so zástupcami podnikov, najmä MSP, a poskytovaním prezentácií prispôsobených ich konkrétnym obchodným potrebám. Súčasťou účasti bude stánok a vo väčšine prípadov aj verejná prezentácia ako súčasť programu konferencie.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie za hranicami EÚ a objavujú, ako využívať Access2Markets
 • Odkazy na podujatia:

Úvod k webináru Access2Markets

 • Novembra 2021 od 13.00 do 14.00 hod. SEČ
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Dublinská obchodná komora
 • Krátky opis: Ako súčasť ich série vymáhania: Podujatie v oblasti dodávateľského reťazca a logistiky, organizátori ponúkajú krátky prehľad portálu Access2Markets, jeho nástrojov a prínosov.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Podpora obchodu a investícií v sektore zdravotníctva – obdobie po pandémii COVID-19

 • Októbra 2021 od 17.00 do 18.30 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničnej politiky/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Obchodné zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky budú diskutovať o novej spolupráci a investičných príležitostiach v sektore zdravotníctva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane vývoja biomedicíny, klinického skúšania a výroby farmaceutických výrobkov. Úplný program (v španielčine)
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Access2Markety a seminár ROSA

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do a z holandčiny, slovenčiny, estónčiny, chorvátčiny, bulharčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie systému Access2Markets, jeho rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA, nástroja sebahodnotenia pravidiel pôvodu, časť venovaná otázkam a odpovediam
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • Septembra 2021 od 17.00 do 18.30 h SELČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vytvorila titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú obchodné zainteresované strany z EÚ a Strednej Ameriky, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy týkajúce sa rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam EÚ poskytne lepší prístup k príležitostiam verejného obstarávania, ktoré využívajú výhody vyplývajúce z dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov 

Seminár odbornej prípravy

 • Mája 2021 od 14.00 do 16.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením vo francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine, portugalčine a španielčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre rast/GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci série webinára Open4Business s názvom „Nový kompas pre MSP“ GR pre obchod v priamom prenose predstaví portál Access2Markets. Ďalšími témami webinára sú sieť Enterprise Europe Network (EEN) a klastre. Úplný program série webových seminárov je k dispozícii online.
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Školenie seminára školiteľov v Poľsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Odborná príprava školiteľov na seminári o Bulharsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET (8.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Bulharčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Bulharsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým bulharské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Bulharsku Facebook Twitter Enterprise Europe Network v Bulharsku na Facebooku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Apríla 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením v španielčine a taliančine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu v priamom prenose – Access2Markets – s reláciou otázok a odpovedí
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov na seminári Česko

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Odborná príprava školiteľov na seminári v Grécku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Grécko (od 8.00 do 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Gréčtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým grécke obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku na Twitteri

Odborná príprava školiteľov na seminári vo Francúzsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 13.30 do 17.30 hod. SEČ, Francúzsko
 • Jazyk: Francúzština
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým francúzske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Odborná príprava školiteľov na seminári vo Fínsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Fínsko (od 8.00 do 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým fínske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Odborná príprava školiteľov na seminári v Maďarsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Maďarsko
 • Jazyk: Maďarčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým maďarské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku Twitter LinkedIn Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Februára 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do španielčiny, švédčiny, lotyštiny, slovenčiny a slovinčiny.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu v priamom prenose – Access2Markets – s reláciou otázok a odpovedí
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov na seminári v Dánsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Dánsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým dánske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Odborná príprava školiteľov na seminári Holandsko

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Holandsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým holandské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Holandsku na Twitteri

Odborná príprava školiteľov na seminári v Rumunsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Rumunsko (8:00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Rumunčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým rumunské obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie ES v Rumunsku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • Januára 2021 od 9.00 do 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Živá prehliadka Access2Markets s otázkami a odpoveďami
 • Cieľové publikum: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov na seminári Írsko

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 h GMT, Írsko (10.00 – 14.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým írske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Školenie seminára školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020, od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Rakúsko
 • Jazyk: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým rakúske obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Školenie seminára školiteľov v Nemecku

Access2Markets Training the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Novembra 2020, od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Nemecko
 • Jazyk: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava zameraná na Access2Markets
 • Cieľové publikum: Predovšetkým nemecké obchodné organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Cesta k oživeniu – posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode

Politická reakcia na hospodárstvo po pandémii

 • Októbra 2020 od 8.00 do 14.00 hod. SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna otváracia konferencia pre Access2Markets. Otvárací prejav výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Prejav Denisa Redonneta, hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO a predstavenie novej platformy Access2Markets Komisiou.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy