Podujatia týkajúce sa prístupu2Trhy

Podujatia týkajúce sa prístupu2Trhy

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

Seminár Access2Markets

 • Novembra 2021, 9.00 – 11:00 SEČ (bude potvrdené)
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do slovinčiny, taliančiny a litovčiny (bude potvrdené)
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Trhy, jeho rôzne oddiely týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné miesto vstupu, štatistika, ROSA nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Access2Procurement a Q&A
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets

Zaregistrujte sa prostredníctvom odkazu  

 

Séria obchodných tokov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • 20. septembra 2021, 17.00 – 18.30 h SELČ, Brusel
 • Jazyk: Španielčina, YouTube vygenerovaná titulkami v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia: GR pre obchod/nástroj zahraničného partnerstva ESVČ/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú obchodné zainteresované strany EÚ a Strednej Ameriky, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy v oblasti rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam z EÚ poskytne lepší prístup k možnostiam verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahuje dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube


Nedávne podujatia

S cieľom zabezpečiť rýchle prijatie európskymi podnikmi organizuje Európska komisia sériu podujatí úvodnej odbornej prípravy v oblasti Access2Markets pre podnikateľské organizácie a dôležitých multiplikátorov.

Po podujatiach sú k dispozícii vzdelávacie súpravy pozostávajúce zo záznamov a powerpointových prezentácií, ktoré vám pomôžu zorganizovať vlastné školenia o používaní trhov Access2Markets.Virtuálna odborná príprava s tlmočením

Seminár Access2Markets a ROSA

 • 28. septembra 2021, 9.00 – 11:00 SEČ
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do a z holandského, slovenského, estónskeho, chorvátskeho, bulharského jazyka (bude potvrdené)
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu2Trhy, jeho rôzne oddiely týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné miesto vstupu, štatistika, ROSA nástroj sebahodnotenia pravidiel pôvodu, Q&A session
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets

Registrácia už bola ukončená

 

Seminár odbornej prípravy

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov

 • 27. mája 2021, 14.00 – 16:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením vo francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine, portugalčine a španielčine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR Grow/GR Trade
 • Krátky opis: GR pre obchod v rámci série webinára EU Open4Business s názvom Nový Compass pre MSP uskutoční priamu prezentáciu portálu Access2Markets. Ďalšími témami, na ktoré sa zameriava webinár, sú sieť Enterprise Europe Network (EEN) a klastre. Úplný program série webových seminárov je k dispozícii online.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Twitteri 

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu v Poľsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshop v Bulharsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registrácia sa skončila.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • 27. apríla 2021, 9.00 – 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením v španielčine a taliančine
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Online prehliadka nového portálu – Access2Markets – s reláciou Q&A
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu v Česku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshop v Grécku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 14. apríla 2021, 9.00 – 13:00 EET, Grécko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Grécke
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým grécke podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku Twitter

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshop vo Francúzsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 23. marca 2021, 13.30 – 17.30 SEČ, Francúzsko
 • Jazyk: Francúzska
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým francúzske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshop vo Fínsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021, 9.00 – 13:00 EET, Fínsko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým fínske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu v Maďarsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 10. marca 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ, Maďarsko
 • Jazyk: Maďarský
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým maďarské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku na Twitteri LinkedIn Facebook

Registrácia sa skončila.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • 25. februára 2021, 9.00 – 11:00 SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením v španielčine, švédčine, lotyštine, slovenčine a slovinčine.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Online prehliadka nového portálu – Access2Markets – s reláciou Q&A
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať Access2Markets

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshop v Dánsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 24. februára 2021, 9.00 – 13:00 SEČ, Dánsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým dánske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Holandsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 9. februára 2021, 9.00 – 13:00 SEČ, Holandsko
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým holandské podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK na holandskom Twitteri

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu v Rumunsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET, Rumunsko (08:00 – 12.00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Rumunské
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rumunské podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Rumunsku

Registrácia sa skončila.

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • 26. januára 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyk: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod
 • Krátky opis: Priamy turnus Access2Markets s Q&A session
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem objavovať sa ako používať trh Access2Markets

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava školiteľov workshopu Írsko

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Decembra 2020, 9.00 – 13:00 GMT, Írsko (10.00 – 14:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyk: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým írske podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020, 9.00 – 13:00 SEČ, Rakúsko
 • Jazyk: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rakúske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Twitteri

Registrácia sa skončila.

Odborná príprava workshopu školiteľov v Nemecku

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 18. novembra 2020, 9.00 – 13:00 SEČ, Nemecko
 • Jazyk: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktické školenie o prístupe2Trhy
 • Cieľová skupina: Predovšetkým nemecké podnikateľské organizácie a dôležité multiplikátory
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Registrácia bola ukončená.

Cesta k oživeniu – posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode

Politická reakcia pre hospodárstvo po pandémii

 • 13. októbra 2020 08:00 – 14:00 SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna úvodná konferencia Access2Markets. Otvárací prejav výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Prejav Denisa Redonneta, hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO a o prezentácii novej platformy Access2Markets Komisiou.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy