Ιστορία εταιρείας:

Οι συμφωνίες της ΕΕ επί ίσοις όροις στην Ουκρανία

Οι συμφωνίες της ΕΕ επί ίσοις όροις στην Ουκρανία

Μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με την Ουκρανία το 2016, σημειώθηκαν αλλαγές για τον καλύτερο
Dušan Kožušník, διευθύνοντα σύμβουλο, Compelson

Το έγκλημα και η τρομοκρατία αποτελούν διεθνή προβλήματα και ο Compelson, με έδρα την Πράγα της Τσεχίας, επιθυμεί να προσφέρει διεθνείς λύσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών. Η εταιρεία παρέχει λογισμικό που επιτρέπει την εγκληματολογική διερεύνηση κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιεί η αστυνομία για σκοπούς ποινικής δικαιοσύνης. Από τη θέσπιση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουκρανία το 2016, η Compelson επωφελήθηκε από τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά τις εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ήταν η μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και, ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε συμβάσεις υψηλού επιπέδου. Οι συμβάσεις αυτές δημοσιεύονται πλέον ανοικτά και επιτρέπουν στους προμηθευτές στην Ουκρανία και την ΕΕ να υποβάλλουν προσφορές επί ίσοις όροις. Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί και από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις