Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, która jest tymczasowo stosowana od dnia1 stycznia 2021 r. Umowa tworzy ambitną strefę wolnego handlu z:

  • brak taryf lub kontyngentów na towary będące przedmiotem handlu, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego dowodu preferencyjnego pochodzenia
  • pełny dostęp do rynku usług i zamówień publicznych
  • solidne przepisy dotyczące równych warunków działania

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty. Można również uzyskać szczegółowe informacje na temat taryf celnych, procedur celnych i wymogów dotyczących produktów mających zastosowanie do produktów na rynku brytyjskim i unijnym.

 

W odniesieniu do handlu towarami między UE a Irlandią Północną zastosowanie ma Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zawarty w umowie o wystąpieniu.

Udostępnij tę stronę: