Oświadczenie w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie dotyczy treści publikowanych pod adresem URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Nie odnosi się ono do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Stroną tą zarządza DG ds. Handlu, dział F1 „Pojedynczy punkt dostępu do celów egzekwowania przepisów, dostępu do rynku i MŚP”. Jest on przeznaczony do użytku jak największej liczby osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Powinieneś być w stanie:

 • powiększać widok do 200 % bez problemów
 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie)

Strona ta została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych, EN 301549, v.3.2.1. Jest to ściśle zgodne z poziomem „AA” w wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) wersja 2.1.

Status zgodności

Strona ta jest w pełni zgodna z normą techniczną EN 301549 v.3.2.1 oraz wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 poziom AA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w treściach niedostępnych.

Strona została ostatnio przetestowana 19 kwietnia 2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie to zostało poddane przeglądowi 19 kwietnia 2023 r.

Ocenę zgodności strony internetowej Access2Markets z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 przeprowadzono na podstawie samooceny przez DG ds. Handlu, dział R3.

Informacje zwrotne

Z zadowoleniem
przyjmujemy Państwa opinie na temat dostępności strony internetowej Access2Markets. Prosimy nam zgłaszać napotkane bariery w dostępności:

 • Adres e-mail: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Formularz zgłaszania uwag https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Strona internetowa Access2Markets została zaprojektowana w taki sposób, aby była kompatybilna z następującymi technologiami wspomagającymi:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • W połączeniu z najnowszymi wersjami JAWS, NVDA i VoiceOver.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony internetowej Access2Markets opiera się na następujących technologiach służących do pracy z konkretnym połączeniem przeglądarki internetowej i wszelkich technologii wspomagających lub wtyczek zainstalowanych na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Pomimo wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej Access2Markets, jesteśmy świadomi pewnych ograniczeń. Poniżej przedstawiono opis znanych ograniczeń. Prosimy o kontakt w przypadku napotkania problemu, który nie został opisany.

Znane ograniczenia dotyczące strony internetowej Access2Markets:

 1. Niektóre dokumenty w formacie PDF nie są dostępne
 2. Niektóre filmy nie zawierają napisów
Udostępnij tę stronę: