Termin ze słowniczka:

Kody Incoterms

Międzynarodowe warunki handlowe. Jedenaście warunków sprzedaży przyjęto na całym świecie w postaci podziału kosztów i obowiązków między nabywcą a sprzedawcą. Proponowane, aktualizowane i chronione prawem autorskim przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) stanowią światowe normy w zakresie jednolitej interpretacji postanowień wspólnych klauzul umownych w handlu międzynarodowym.

Ostatni przegląd nosi nazwę „INCOTERMS 2010.”. w skrócie: (1) Ex Works (EXW), (2) Free Carrier (FCA), (3) Free Alonside Ship (FAS), (4) Free On Board (Free On Board Ship), (5) Cost and Freight (CIF), (6) Koszt, ubezpieczenie i fracht (CIF), (7) Przewozy opłacone do (CPT), (8) Przewóz i ubezpieczenie opłacone do (CIP), (9) Delivered Na Place (DAP), Delivered Duty Paid (DDP).

Udostępnij tę stronę: