O Access2Markets

Chcete vyvážať alebo dovážať výrobky alebo služby? Chcete vedieť, aké povinnosti zaplatiť alebo pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať?

Ak ste malý podnik, ktorý sa usiluje o internacionalizáciu, Access2Markets je pre vás.

Tento webový portál spája databázu prístupu na trh, poradenské centrum EÚ pre obchod a oveľa viac do jedného nástroja. Bez ohľadu na to, či ste len začínajúci alebo skúsený obchodník, máme všetko, čo potrebujete.Pozrite si úvodné video

Access2Markets potrebujete poznať clá, dane, pravidlá týkajúce sa výrobkov a požiadavky pre všetky krajiny EÚ a viac ako 120 ďalších trhov na celom svete.

Pozrite si informačný produkt podľa produktov v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Každý výrobok má kód. Nájdete ho na stránkach Access2Markets. Kód budete potrebovať, aby ste vedeli, aké clá a vnútroštátne alebo miestne dane musíte zaplatiť.

Zistite, aké postupy a formality treba dodržiavať.

V dokumente Access2Markets sa uvádzajú pravidlá týkajúce sa výrobkov a požiadavky podľa jednotlivých produktov.

Ťažkosti s pochopením pravidiel pôvodu vášho výrobku?Nástroj na sebahodnotenie Access2Markets vám pomôže ROSA!

Ak sa práve začínate, našimi podrobnýmisprievodcami sa opisuje celý proces dovozu a vývozu tovaru a služieb.

Čelia problémom pridovoze alebo vývoze?

Povedzte nám, či na konkrétnom trhu čelíte prekážkam, alebo si pozrite existujúce prekážky v našej databáze.

Všetky obchodné dohody EÚv skratke. Prečítajte si, ako ich môže váš podnik využívať. V dokumente Access2Markets sa uvádza zoznam všetkých s podrobnosťami o pravidlách pôvodu, ochrane duševného vlastníctva EÚ, investíciách, trhoch verejného obstarávania a oveľa viac.

Nárokujte si zľavu na clo. Na to, aby ste mohli využiť zníženú sadzbu, musíte colným orgánom dovážajúcej krajiny predložiť správne doklady. V každej obchodnej dohode EÚ sa uvádzajú potrebné dokumenty. Skontrolujte, ako preukázať pôvod vášho výrobku alebo či musíte byť registrovaným vývozcom?

Ako uviesť svoj výrobok na trh?

Access2Markets obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete, či už ide o osvedčenia o posudzovaní zhody pre strojové zariadenia, zdravotné certifikáty pre produkty akvakultúry alebo označovanie spracovaných potravín.

Access2Markets obsahuje kontaktné údaje colných a iných verejných orgánov v krajinách EÚ a v zahraničí.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy