Ako používať My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre služby a investície)

Môj obchodný asistent pre služby a investície poskytuje informácie o požiadavkách, ktoré by spoločnosti z EÚ mali spĺňať pri vývoze služieb a prístupe na trhy mimo EÚ. Ponúka aj informácie o zdrojoch, s ktorými možno konzultovať, a o zodpovedných orgánoch v tretích krajinách, ktoré možno kontaktovať.

Na čo sa vzťahuje?

 

V súčasnosti sú k dispozícii informácie o právnych službách a službách námornej dopravy v Kanade a Spojenom kráľovstve. Služby a krajiny, na ktoré sa smernica vzťahuje, sa budú postupne rozširovať.

 

Dostupné informácie o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície nie sú právne záväzné.

Ako to bude prebiehať?

Informácie, ktoré hľadáte, nájdete v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Krok 1: Vymedziť kritériá vyhľadávania

Zadefinujte kritériá vyhľadávania v dvoch krokoch.

I. Začatie vyhľadávania

 • „Služba“: toto pole je editovateľné a môžete:
  • napíšte text – jedno alebo viacero slov – a systém vám pomôže nájsť správny sektor služieb, ktorý hľadáte, alebo
  • nechajte pole prázdne a svoje kritériá vyhľadávania potvrďte v druhom kroku (pozri bod ii) nižšie „Potvrdenie kritérií kroku“)
 • „Krajina“: toto pole je povinné a editovateľné a môžete:
  • napíšte prvé písmená krajiny, ktorú chcete, a vyberte ju, alebo
  • kliknite na šípku, ak chcete prejsť rozbaľovacím zoznamom a potom kliknite na názov krajiny a vyberte ju.
 • „Jurisdikcia“: toto pole je editovateľné a uplatňuje sa len vtedy, ak má krajina viac ako jednu jurisdikciu. Môžete:
  • napíšte prvé písmená jurisdikcie, ktorú chcete, a vyberte ju, alebo
  • Kliknite na šípku, ak chcete prejsť rozbaľovacím zoznamom a potom kliknite na jurisdikciu a vyberte ju, alebo
  • nechajte políčko prázdne a pozrite si informácie o všetkých jurisdikciách krajiny

Ďalej kliknite na modré tlačidlo „Vyhľadať“.

II. Potvrdenie kritérií vyhľadávania

Po začatí vyhľadávania sa zobrazí zoznam odvetví a pododvetví služieb. Prezerať si „zoznam služieb“. Kliknite na symbol +, až kým nenájdete službu, ktorú hľadáte. Ak ste vyhľadávali jedným alebo viacerými slovami, všetky výsledky zodpovedajúce vašim hľadaným slovám sa zvýraznia.

Krok 2: Prehľadávať výsledky

Na základe vašich kritérií vyhľadávania (odvetvie, krajina a jurisdikcia) sa zobrazia výsledky týkajúce sa dostupných podmienok prístupu na trh a ich príslušných požiadaviek.

Výsledky sú rozdelené do troch spôsobov dodávok: cezhraničné poskytovanie služieb; obchodná prítomnosť; a pohyb odborníkov. Môžete si prečítať definíciu každého jedného práva pod názvom. Medzi nimi sa môžete pohybovať kliknutím na kartu, o ktorú máte záujem.

Pre každý spôsob poskytovania sa zoznam zodpovedajúcich podmienok prístupu na trh zobrazí v abecednom poradí na ľavej strane. V názve si môžete prečítať definíciu každej podmienky prístupu na trh. Podmienka prístupu na trh sa objaví len vtedy, ak má aspoň jednu požiadavku.

Ak chcete prezerať výsledky, môžete:

 • Kliknite na šípku na dolnú šípku a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky týkajúcej sa podmienky prístupu na trh.
 • Kliknite na „Rozšíriť všetky“ a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek týkajúcich sa podmienok prístupu na trh.

Prípadne si môžete vybrať možnosť „všetky podmienky prístupu na trh“ zvoleného spôsobu poskytovania (pozri možnosť na konci zoznamu podmienok prístupu na trh na ľavej strane). Ak chcete prezerať výsledky, môžete:

 • Vyberte, ak chcete zobraziť výsledky v „zozname“. Tu vidíte všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh vo forme zoznamu. Podmienka, na ktorú sa požiadavka vzťahuje, je podčiarknutá modrou značkou. Kliknite na šípku na dolnú šípku a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky týkajúcej sa podmienky prístupu na trh. Kliknite na „Rozšíriť všetky“ a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek týkajúcich sa podmienok prístupu na trh.
 • Vyberte, ak chcete zobraziť výsledky v „prehľade“. Tu nájdete všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh usporiadané podľa podmienok prístupu na trh. Počet dostupných požiadaviek je uvedený v zátvorkách vedľa názvu. Kliknite na šípku na dolnú šípku a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky týkajúcej sa podmienky prístupu na trh. Kliknite na „Rozšíriť všetky“ a zobrazia sa všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek týkajúcich sa podmienok prístupu na trh.

Krok 3: Prečítajte si požiadavky a všetky ich podrobnosti

Informácie o každej požiadavke sú špecifické pre

 • odvetvie alebo pododvetvie služieb
 • krajina a prípadne jej jurisdikcia
 • spôsob dodávky
 • podmienka prístupu na trh.

Vo väčšine prípadov informácie o každej požiadavke zahŕňajú:

 • ak je to relevantné, názov
 • ak je to relevantné, právny základ
 • zdroj informácií (odkaz na webové sídlo a/alebo odkaz na zákony a iné právne predpisy) a ich informácie o autorských právach
 • kontaktné údaje príslušného regulačného orgánu
 • ak je to relevantné, typy pracovných miest, na ktoré sa informácie vzťahujú.

Kto má prístup k informáciám?

Využitie môjho obchodného asistenta pre služby a investície je bezplatné. Niektoré informácie sú však chránené autorským právom. Informácie dostupné na mojom obchodnom asistenti pre služby a investície sa nesmú použiť na ďalší predaj alebo na poskytovanie poradenských služieb, redistribúciu, budovanie databáz, uchovávanie ani na žiadny iný účel ako na referenčné použitie na podporu vlastných medzinárodných obchodných postupov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne písomne schválené vlastníkom údajov. V prípade autorských práv nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Ktoré jazyky sú k dispozícii?

Môj obchodný asistent pre služby a investície je v súčasnosti k dispozícii v angličtine. Čoskoro sa pridá strojový preklad do všetkých jazykov EÚ.

Kde môžem nájsť viac informácií?

Prečítajte si najčastejšie otázky.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy