Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek odkazuje na postup, kterým veřejné orgány, jako jsou vládní orgány, místní orgány nebo podniky ve vlastnictví státu, nakupují stavební práce, zboží nebo služby ze soukromého sektoru.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek zajišťují řádné využívání veřejných prostředků, pokud veřejné orgány nakupují od soukromého sektoru.

Jak vlády zadávají zakázky podnikům

Aby se zabránilo podvodům, plýtvání, korupci nebo místnímu protekcionismu, právní předpisy většiny zemí upravují do určité míry veřejné zakázky. Právní předpisy obvykle vyžadují, aby zadavatel vydával veřejné zakázky (v oblasti hospodářské soutěže), pokud hodnota zakázky překročí určitou prahovou hodnotu.

 

Standardním způsobem zadávání zakázek na zboží pro podniky je výběrové řízení, které umožňuje ucházet se o největší počet podniků. V rámci výběrového řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Mnohostranná dohoda o vládních zakázkách z roku 2012 (dále jen „dohoda o vládních zakázkách“)

Členské státy EU se připojily k Dohodě WTO o vládních zakázkách. Jedná se o hlavní mezinárodní dohodu týkající se zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vícestranné vztahy, protože ne všichni členové WTO se připojili.

Dalšími 19 zeměmi Dohody o vládních zakázkách jsou: 

Arménie, Austrálie, Kanada, Tchaj-wan, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, pokud jde o Arubu, Norsko, Nový Zéland, Jižní Koreu, Singapur, Švýcarsko, Ukrajinu a Spojené státy.

O přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách jednají ostatní členové WTO.

Dohoda o vládních zakázkách má dva hlavní prvky:

Zjistěte více o příležitostech k podávání nabídek prostřednictvím integrovaného portálu Světové obchodní organizace pro přístup k informacím o přístupu na trh veřejných zakázek (e-GPA) Světové obchodní organizace (WTO).

To poskytuje informace o rozsahu působnosti, včetně informací o příslušných prahových hodnotách s uvedením hodnoty, na kterou se pravidla GPA vztahují.

EU prosazuje otevření mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami, a to jak

Více prostředků na zadávání veřejných zakázek

Informace o zadávání veřejných zakázek najdete v oddíle „Trh trhů „.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy