Veřejné zakázky

Zadáváním veřejných zakázek se rozumí proces, kterým veřejné orgány, jako jsou vládní orgány, místní orgány nebo státní podniky, nakupují zboží nebo služby od soukromého sektoru.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek zajišťují řádné využívání veřejných prostředků v případech, kdy orgány veřejné moci nakupují ze soukromého sektoru.

Jak vlády zadávají zakázky podnikům

V zájmu předcházení podvodům, plýtvání, korupci nebo místnímu protekcionismu upravují veřejné zakázky do určité míry zákony většiny zemí. Právní předpisy obvykle vyžadují, aby zadavatel vystavoval veřejné (konkurenční) nabídky, pokud hodnota zakázky překročí určitou prahovou hodnotu.

 

Standardním způsobem zadávání zakázek na zboží podnikům je výběrové řízení, které umožňuje podávat nabídky co největšímu počtu podniků. V rámci nabídkového řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Další informace o:

Kontrola Access2Zadávání veřejných zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy