Zadávání veřejných zakázek

Zadáváním veřejných zakázek se rozumí postup, kterým veřejné orgány, jako jsou vládní úřady, místní orgány nebo státní podniky, nakupují zboží nebo služby ze soukromého sektoru.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek zajišťují řádné využívání veřejných prostředků v případech, kdy veřejné orgány nakupují od soukromého sektoru.

Jak vlády zadávají zakázky podnikům

Aby se zabránilo podvodům, plýtvání, korupci nebo místnímu protekcionismu, právní předpisy většiny zemí do určité míry upravují zadávání veřejných zakázek. Právní předpisy obvykle vyžadují, aby zadavatel vypsal veřejné (soutěžní) nabídky, pokud hodnota zakázky překročí určitou prahovou hodnotu.

 

Standardním způsobem zadávání zakázek na zboží podnikům je nabídkové řízení, které umožňuje podávat nabídky co největšímu počtu podniků. V rámci nabídkového řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Další informace o:

Podívejte se na Můj obchodní asistent pro zadávání zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy