05 decembra 2019

Sankcie Komisie voči čínskym vývozcom stolového riadu, ktorí sa vyhli antidumpingovým clám EÚ

Rozhodnutie nadväzuje na dôkladné vyšetrovanie, ktoré Komisia začala z vlastnej iniciatívy (ex officio) v marci tohto roku, v dôsledku prudkého nárastu vývozu niektorých čínskych spoločností za posledných päť rokov (2014 – 2018).

Prešetrovaním sa potvrdilo, že čínske spoločnosti sa vyhýbajú antidumpingovým clám vo výške približne 36 % tým, že smerujú svoj vývoz keramiky cez iné spoločnosti, na ktoré sa vzťahovali nižšie antidumpingové clá vo výške približne 18 %.
Celkovo viac ako 30
čínskych spoločností, o ktorých sa zistilo, že pomohli obchádzať clá, bude v dôsledku toho takisto podliehať vyššej colnej sadzbe vo výške približne 36 %.

Nové clá sa budú uplatňovať od 21. marca 2019, pričom spätne sa vyberú clá vo výške približne 15 miliónov EUR.

Toto je doteraz najväčšie prešetrovanie Komisie zamerané na obchádzanie opatrení. Zahŕňal veľmi významné zdroje, pričom 20 vyšetrovateľov Komisie vykonáva overovanie na mieste v 50 čínskych spoločnostiach.

Kontext

EÚ uplatňuje antidumpingové opatrenia na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu z Číny od mája 2013. V júli 2019 sa Komisia rozhodla predĺžiť platnosť opatrení na ďalšie päťročné obdobie vzhľadom na to, že dumpingové praktiky pokračovali.

Odvetvie stolového a kuchynského riadu v rámci Európskej únie je veľmi roztrieštené, približne polovica z neho pozostáva z veľkého počtu MSP. V odvetví priamo pracuje približne 27 000 zamestnancov, ktorí poskytujú európskym zákazníkom kvalitné výrobky. Európski výrobcovia majú trhový podiel približne 30 %, zatiaľ čo čínski výrobcovia majú v rámci Európskej únie podiel na trhu viac ako 55 %. Dnešné opatrenia pomôžu obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž.

Pre viac informácií

nariadenie, ktorým sa ukladajú clá
proti obchádzaniu opatrení

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy