10 Δεκεμβρίου 2021

Η Αρμενία αποχωρεί από το ΣΓΠ έως την 01/01/2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η Αρμενία θα εξαιρεθεί από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) σύμφωνα με το R/UE 2021/114, καθώς έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα μέσου-υψηλού εισοδήματος το 2018, το 2019 και το 2021.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το R/UE 2018/148, η Αρμενία δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για το καθεστώς δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ.

Ως συνέπεια της παύσης της ιδιότητας δικαιούχου του ΣΓΠ, η Αρμενία θα πρέπει επίσης να παύσει να είναι δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις