Obchodné prekážky

Obchodné prekážky môžu mať mnoho podôb. Môžu sa týkať

 • tarify
 • colné režimy
 • administratívna záťaž
 • dovozné licencie
 • normy
 • požiadavkyna označovanie alebo balenie
 • Neodôvodnené opatrenia na ochranu obchodu zavedené tretími krajinami
 • nedostatočná ochrana práv duševného vlastníctva
 • diskriminačné zaobchádzanie vo vzťahu k národnému zaobchádzaniu

Stretli ste sa s problémom na treťom trhu pre váš obchod? Myslíte si, že by to mohlo byť prekážkou obchodu?

1. Overte si, prosím, naše registrované prekážky obchodu v tretích krajinách. Ak je táto otázka už zaregistrovaná, pracujeme na jej riešení. Informácie o existujúcich otázkach však môžete vždy poskytnúť prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak váš problém ešte nie je zaregistrovaný v našej databáze:

2. Sťažnosť môžete podať priamo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta prostredníctvom formulára sťažnosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc pri podávaní sťažnosti, kontaktujte nás priamo na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu.

3. Vašu sťažnosť posúdime spolu s našimi expertmi. Po dokončení Vás budeme informovať o výsledku posúdenia. Ak dospejeme k záveru, že Vaša otázka predstavuje prekážku obchodu, zaregistrujeme ju na stránke Access2Markets pre obchodné prekážky a budeme pracovať na jej riešení.

EÚ má dva hlavné nástroje na riešenie prekážok obchodu:

 • diplomatické opatrenia
 • urovnávanie sporov

S cieľom lepšie riešiť a riešiť všetky prekážky Komisia spolupracuje s členskými štátmi a podnikateľskými združeniami, a to aj v tretích krajinách na celom svete, v štruktúre, ktorú nazývame Partnerstvo pre prístup na trh.

Pomôcť vám môžu ajčlenské štáty, obchodné a priemyselné komory, ako aj vaše národné alebo európske združenie. Niektoré odkazy sú uvedené na užitočných odkazoch.

Kontaktujte nás

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy