Företagsberättelser

Här kan du läsa berättelser och erfarenheter som företag har gjort när de har använt informationen på den här portalen i sin verksamhet.

 1. EU-avtal skapar lika villkor i Ukraina

  Se hur handelsavtal gör det möjligt för det tjeckiska företaget Compelson att använda sina programvarulösningar för att bidra till att bekämpa brottslighet och terrorism i och utanför Ukraina.

  Go to this company story page
  EU-avtal skapar lika villkor i Ukraina
 2. Att göra Centralamerika svala igen

  Se hur nederländska uppvärmnings- och kylningslösningar driver på grön byggnad i Panama tack vare EU:s handelsavtal.

  Go to this company story page
  Att göra Centralamerika svala igen
 3. Handelsavtalet stärker förbindelserna med Sydkorea

  Se hur den tyska optiplanen för tillverkare av fiberförstärkt plast har ökat landets export till Sydkorea tack vare handelsavtalet mellan EU och Sydkorea genom avskaffandet av tullar och förenklade transportdokument.

  Go to this company story page
 4. Papperslösa förfaranden för papperstillverkare

  Se hur förenklade och mer transparenta förfaranden öppnade en ny marknad för finska tillverkare av returpapper Finha Trading tack vare handelsavtalet mellan EU och Moldavien.

  Go to this company story page
 5. EU-avtalen underlättar arbetet med tunga lyft

  Se hur den irländska tillverkaren av gaffeltruckar har dragit nytta av EU:s handelsavtal med Sydamerika för att öka sin export och expandera sin verksamhet i Peru.

  Go to this company story page
 6. Handelsavtalet öppnar dörrar i Kazakstan

  Se hur EU:s handelsavtal har hjälpt det nederländska företaget InterDam att bli en internationell leverantör av skottsäkra väggar och dörrar

  Go to this company story page
  Handelsavtalet öppnar dörrar i Kazakstan
 7. Smartare medicinsk avbildning tack vare högteknologiska kontroller

  Läs om polskt företag, ProProject och dess internationella expansion tack vare EU:s handelsavtal

  Go to this company story page
  Smartare medicinsk avbildning tack vare högteknologiska kontroller
 8. Marscha för framgång på de internationella marknaderna

  Läs om hur det ungerska företaget Asura Technologies är globalt med sina trafiklösningar

  Go to this company story page
  Marscha för framgång på de internationella marknaderna
 9. Handelsavtal är alltid ett sötningsmedel

  Läs om hur det grekiska företaget Stevia Hellas kan konkurrera med priser på utländska marknader tack vare EU:s handelsavtal

  Go to this company story page
  Handelsavtal är alltid ett sötningsmedel
 10. Handelsavtal skapar rätt förutsättningar för tillväxt

  Se hur EU:s handelsavtal med Sydkorea, Kanada och Sydafrika gör det lätt för det tyska företaget CeraNovis att exportera sina högpresterande beläggningar. 

  Go to this company story page
  Handelsavtal skapar rätt förutsättningar för tillväxt
Dela sidan:

Genvägar