Požiadavky na výrobky

Aké požiadavky musia krajiny splniť, aby zabezpečili, že môj výrobok spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne normy?

Požiadavky na výrobky sa vzťahujú na základné podmienky, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli vstúpiť na jeden trh.

Technické pravidlá vymedzujú špecifické vlastnosti, ktoré by výrobok mal mať, napríklad v súvislosti s

  • dizajn
  • označovanie
  • označovanie
  • balenie
  • funkčnosť alebo výkonnosť

Existujú osobitné pravidlá na zabezpečenie toho, aby boli výrobky navrhnuté tak, aby chránili ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.

Požiadavky na výrobky môžu zahŕňať

  • samotný výrobok – napríklad horľavosť, elektrické vlastnosti alebo hygiena
  • výrobný proces výrobku
  • výsledky výrobku – napríklad jeho energetická účinnosť

Vo väčšine prípadov sa v nariadeniach stanovujú požadované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo nebezpečenstvá, ktoré sa majú riešiť, ale nešpecifikujú sa technické riešenia.

Požiadavky na výrobky sa výrazne líšia v jednotlivých krajinách a od obchodného bloku až po obchodovanie. Pre obchodníkov môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci obchodných dohôd EÚ sú technické pravidlá a predpisy často harmonizované a spolupráca sa vytvára medzi normalizačnými, testovacími, certifikačnými a akreditačnými orgánmi na oboch stranách. To podnikom umožní predávať rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menšími úpravami na oboch trhoch. Takisto umožňuje malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

 

Na trhu EÚ označenie CE znamená, že výrobok spĺňa všetky požiadavky na ochranu bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sa majú predávať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ako také musíte skontrolovať požiadavky na výrobok pre každý región, do ktorého vyvážate.

Choďte do môjho obchodného zástupcu a spustiť vyhľadávanie výrobkov s cieľom nájsť podrobnosti pre konkrétny výrobok.

Prehľad požiadaviek EÚ týkajúcich sa výrobkov nájdete na tejto webovej lokalite v časti venovanej trhu EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy