Termin ze słowniczka:

Kumulacja całkowita

Postanowienia umów handlowych, które pozwalają na stosowanie kumulacji między dowolną liczbą krajów, do towarów niepochodzących z kraju będącego członkiem umowy o wolnym handlu oraz przetwarzanych na terytorium objętym umową o wolnym handlu. Pełna kumulacja pozwala na kumulację uszlachetniania przetwarzanego pochodzenia dodawanego na całym terytorium objętym umową o wolnym handlu nawet wtedy, gdy początkowe dane wejściowe nie są inicjowane. Pełna kumulacja jest najbardziej elastycznym rodzajem kumulacji.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: