Dohoda o pridružení EÚ – Maroko

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi EÚ a Marokom nadobudla platnosť v roku 2000 a vytvorila priestor voľného obchodu medzi EÚ a Marokom.

 

V prípade Maroka sa na pravidlá pôvodu vzťahuje protokol 4 zmenený a doplnený rozhodnutím č. 1/2011.

Rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Marokom sa začali 1. marca 2013.

 

Informácie o obchodnom postavení EÚ a Maroka.

Maroko je zvýhodnenou krajinou PEM – ich informácie o nej nájdete.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy