Dohoda o pridružení medzi EÚ a Marokom

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi EÚ a Marokom nadobudla platnosť v roku 2000 a vytvorila zónu voľného obchodu medzi EÚ a Marokom.

 

V prípade Maroka sú pravidlá pôvodu zahrnuté v protokole 4, zmenenom a doplnenom rozhodnutím č. 1/2011.

Rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Marokom sa začali 1. marca 2013.

 

Prečítajte si o obchodnom statuse medzi EÚ a Marokom.

Maroko je zvýhodnenou krajinou PEM – prečítajte si o nej.

Regionálne poradenské centrum pre obchod

Poradenské centrum Euromed Trade Helpdesk

Prístup k poradenskému stredisku Euromed pre obchod s cieľom identifikovať obchodné príležitosti a nájsť informácie o prístupe na trh a kontaktoch potenciálnych partnerov v 10 krajinách Euromedu (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Tunisko a Turecko). Obchodníci ho môžu využiť na rast svojho vývozu a rozšírenie na ďalšie trhy.

Poradenské centrum Euromed Trade Helpdesk je iniciatíva financovaná z prostriedkov EÚ, ktorú navrhlo a vykonáva Medzinárodné obchodné centrum s cieľom posilniť obchodnú konkurencieschopnosť mikropodnikov, malých a stredných podnikov krajín Euromedu v rámci regiónu a Európskej únie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy