Termin ze słowniczka:

Poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

Odnosi się do produktów, które zostały wyprodukowane przy użyciu materiałów niepochodzących lub zostały częściowo przetworzone za granicą. Reguły pochodzenia zawarte w umowach dotyczących handlu preferencyjnego zawierają wykaz określający, w odniesieniu do każdego produktu, wymagane czynności przetwarzania, które mają być przeprowadzone w kraju partnerskim, aby produkt mógł zostać uznany za pochodzący.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: