Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

Ο προστατευτισμός στις δημόσιες συμβάσεις αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά την τελευταία δεκαετία, μελέτες έχουν δείξει ότι ο αριθμός των εμποδίων στις δημόσιες συμβάσεις πολλαπλασιάστηκε επί 5. Αυτοί οι φραγμοί στις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορεί να είναι νομικές διατάξεις που περιορίζουν de jure την πρόσβαση αλλοδαπών προσφερόντων στην αγορά ή πρακτικές που μειώνουν εκ των πραγμάτων τις πιθανότητες επιτυχίας αλλοδαπών προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τα συνήθως παρατηρούμενα περιοριστικά καθεστώτα ή μέτρα που θεσπίζονται σε τρίτες χώρες περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου
  • Καθεστώτα προτιμησιακών τιμών που ευνοούν τους εγχώριους προσφέροντες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
  • Νομικός περιορισμός/απαγόρευση συμμετοχής αλλοδαπών προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις δημόσιες συμβάσεις, ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει μια ταξινόμηση των μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Συναντήσατε εμπόδιο σε τρίτη χώρα;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω του μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) απευθείας στο ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του εντύπου καταγγελίας IPI.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη κατά την υποβολή της καταγγελίας.

Θα αξιολογήσουμε την καταγγελία σας IPI μαζί με τους εμπειρογνώμονές μας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις