Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

Ο προστατευτισμός στις δημόσιες συμβάσεις αυξάνεται παγκοσμίως. Κατά την τελευταία δεκαετία, μελέτες έδειξαν ότι ο αριθμός των εμποδίων στις δημόσιες συμβάσεις πολλαπλασιάστηκε επί 5. Αυτά τα εμπόδια στις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορεί να πρόκειται για νομικές διατάξεις που περιορίζουν de jure την πρόσβαση αλλοδαπών προσφερόντων στην αγορά ή μπορεί να αποτελούν πρακτικές που μειώνουν εκ των πραγμάτων τις πιθανότητες επιτυχίας αλλοδαπών προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τα περιοριστικά καθεστώτα ή τα μέτρα που εφαρμόζονται συνήθως σε τρίτες χώρες περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου
  • Συστήματα προτίμησης τιμών που ευνοούν τους εγχώριους προσφέροντες σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
  • Νομικός περιορισμός/απαγόρευση συμμετοχής αλλοδαπών προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις δημόσιες συμβάσεις, ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει ταξινόμηση των μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Αντιμετωπίσατε εμπόδιο σε τρίτη χώρα;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω του μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) απευθείας στο ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του εντύπου καταγγελίας IPI.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη κατά την υποβολή της καταγγελίας.

Θα αξιολογήσουμε την καταγγελία σας IPI από κοινού με τους εμπειρογνώμονές μας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Είστε ενδιαφερόμενο μέρος και επιθυμείτε να υποβάλετε πληροφορίες στο πλαίσιο έρευνας IPI;

Βλ. οδηγίες σχετικά με την υποβολή πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις