05 Декември 2019

Санкции на Комисията за налагане на санкции на китайските износители и износители на храни, които заобикалят антидъмпинговите мита на ЕС

Решението е в резултат на щателно разследване, започнато от Комисията по нейна собствена инициатива (ex officio) през март тази година, предвид рязкото нарастване на износа на някои китайски дружества през последните пет години (2014—2018 г.).

Разследването потвърди, че китайските дружества заобикалят антидъмпинговите мита в размер на около 36 %, като насочват своя износ на керамични изделия през други дружества, които са били обект на по-ниски антидъмпингови мита от около 18 %.

За китайските дружества — над 30 като цяло — бе установено, че са помогнали да се заобиколят задълженията, в резултат на което ще се прилага и по-високата ставка на митото от около 36 %.

Новите мита ще се прилагат от 21 март 2019 г. нататък, като митата в размер на около 15 милиона евро ще бъдат събрани със задна дата.

Това е най-голямото разследване във връзка със заобикалянето на мерките, проведено от Комисията до момента. То включваше много значителни ресурси, като 20 от разследващите служители на Комисията извършиха проверки на място на 50 китайски дружества.

От май 2013

г. ЕС прилага от Китай антидъмпингови мерки върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня от Китай. През юли 2019 г. Комисията реши да удължи срока на действие на мерките с още един период от пет години, като се има предвид, че дъмпинговите практики са продължили.

Промишлеността на съдове и прибори за сервиране или за кухня в рамките на Европейския съюз е силно фрагментирана, като около половината от тях се състоят от голям брой МСП. В сектора работят пряко около 27 000 души, които обслужват европейските потребители с висококачествени продукти. Пазарният дял на европейските производители е около 30 %, докато пазарният дял на китайските производители е над 55 % в рамките на Европейския съюз. Днешните мерки ще спомогнат за възстановяването на лоялната конкуренция.

За повече информация за

регламент, с който се налагат мерки във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мерки, политиката на
ЕС за защита на
търговията

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки