Centraal punt van binnenkomst

Het Single Entry Point is een team binnen de afdeling Handel van de Europese Commissie, onder leiding van het hoofd handhaving voor de handel. Het centrale aanspreekpunt is het eerste aanspreekpunt voor alle belanghebbenden in de EU die te maken hebben met potentiële handelsbelemmeringen in derde landen of die constateren dat onze handelspartners de duurzaamheidsregels in verband met handel en duurzame ontwikkeling of het stelsel van algemene preferenties niet naleven.

Om u te helpen bij het vinden van uw weg, heeft het Single Entry Point twee klachtenformulieren ontwikkeld, één over markttoegang/handelsbelemmeringen en één over duurzaamheidskwesties, alsook stapsgewijze handleidingen om deze in te vullen.

Wilt u een klacht indienen bij het centrale toegangspunt? Neem contact met ons op!

Het centrale toegangspunt kan u ondersteunen bij het opstellen van uw klacht — u kunt rechtstreeks contact opnemen met het centrale toegangspunt via trade-single-entry-point@ec.europa.eu In het kader van de prenotificatieprocedure kan het centrale toegangspunt u helpen om een klacht in te dienen en u zo nodig door de klachtenprocedure te leiden.

Hoe geeft het centrale toegangspunt gevolg aan klachten?

Na ontvangst via de contactformulieren zorgt het centrale toegangspunt voor een gestroomlijnde procedure voor de beoordeling van uw klacht. Dit omvat een beoordeling van uw kwestie door de relevante deskundigen van DG TRADE in coördinatie met andere diensten van de Europese Commissie en, voor zover relevant, EU-delegaties. Wanneer de beoordeling is afgerond, zal het centrale toegangspunt rechtstreeks contact met u opnemen om het resultaat en de mogelijke vervolgmaatregelen toe te lichten.

Contact opnemen

Deze pagina delen:

Snelle links