Preverovanie PZI

Európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI) umožní členským štátom EÚ a Komisii spolupracovať a vymieňať si informácie o investíciách z tretích krajín, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v EÚ.

Nariadenie, ktorým sa stanovuje rámec EÚ na preverovanie PZI, nadobudlo účinnosť 10. apríla 2019 a jeho mechanizmus spolupráce sa bude uplatňovať od 11. októbra 2020.

Nariadenie dopĺňa celkový rámec investičnej politiky EÚ tým, že zabezpečuje, aby otvorenosť EÚ voči PZI bola vyvážená primeranými kontrolami potenciálnych hrozieb.

Viac informácií o preverovaní PZI je k dispozícii na webovom sídle GR pre obchod.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy