Záväzná informácia o pôvode

Ak máte pochybnosti o pôvode vášho tovaru alebo jednoducho chcete právnu istotu, môžete požiadať o záväzné informácie o pôvode tovaru.

Záväzná informácia o pôvode (ZIPT) sa týka písomného rozhodnutia, ktorým sa potvrdzuje pôvod vášho tovaru, a je záväzná v Európskej únii.

Rozhodnutia ZIPT sú záväzné pre držiteľa a pre colné orgány EÚ. Ich platnosť je zvyčajne tri roky od dátumu vydania.

Ako a kde požiadať o rozhodnutie ZIPT?

Žiadosti by sa mali podávať písomne príslušným orgánom v krajine EÚ, v ktorej je spoločnosť usadená alebo v ktorej má v úmysle používať ZIPT. Musíte sa uistiť, že opis tovaru v záväzných informáciách o pôvode tovaru je totožný s tovarom, ktorý vyvážate alebo dovážate.

Orgány majú 120 dní odo dňa zaevidovania vašej žiadosti na prijatie rozhodnutia.

Pripomíname, že existencia záväzných informácií o pôvode tovaru vás neoslobodzuje od požiadavky na poskytnutie dôkazu o pôvode.

Viac informácií

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy