Záväzné informácie o pôvode

Ak máte pochybnosti o pôvode tovaru alebo jednoducho chcete právnu istotu, môžete požiadať o záväzné informácie o pôvode tovaru.

Záväzné informácie o pôvode sa týkajú písomného rozhodnutia, ktorým sa osvedčuje pôvod vášho tovaru, a sú záväzné v Európskej únii.

Rozhodnutia ZIPT sú záväzné pre držiteľa a colné orgány EÚ. Zvyčajne sú platné tri roky odo dňa vydania.

Ako a kde požiadať o rozhodnutie ZIPT?

Žiadosti by sa mali podávať písomne príslušným orgánom v krajine EÚ, v ktorej je spoločnosť usadená alebo v ktorej má v úmysle použiť ZIPT. Musíte sa uistiť, že opis tovaru v záväzných informáciách o pôvode je totožný s tovarom, ktorý vyvážate alebo dovážate.

Orgány majú 120 dní odo dňa, keď zaregistrovali vašu žiadosť, aby prijali rozhodnutie.

Upozorňujeme, že existencia záväzných informácií o pôvode vás neoslobodzuje od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode.

Viac informácií

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy